Turvaliste kogukondade Eesti

Maakondliku võrgustikutöö edendamine turvalisuse suurendamiseks tegevuse tulemusena on maakonna tasandi koostöös, eeskätt turvalisuse nõukogu tegevustes, juurutatud võrgustikutöö põhimõte.

Ühiselt langetatud juhtimisotsused soodustavad turvalisuse küsimuste lahendamist, sealhulgas kohalikul tasandil turvalise elukeskkonna kujundamist ning riskirühma isikute ja perede probleemide kindlakstegemist.

Tegevuse sihtrühm on maavalitsuste, maakondlike ja piirkondlike omavalitsuste liitude, maakondlike arenduskeskuste, Politsei- ja Piirivalveameti ning Päästeameti, kohalike omavalitsuste ja teiste asjaomaste asutuste esindajad ning maakondlikul tasandil turvalisuse loomises osalevate vabaühenduste ja nende üleriigiliste katusühenduste eestvedajad ja ettevõtete esindajad.

7. märts 2019

Üleriigiline maakondade turvalisuse nõukogude koordineerijate koostööseminar

8. - 9. mai 2019

Üleriigiline maakondade turvalisuse nõukogude koordineerijate ja MARO juhtide koostööseminar

28. november 2019

Üleriigiline maakondade turvalisuse nõukogude koordineerijate koostööseminar

Maakondade turvalisuse nõukogud

Peale maavalitsuste tegevuse lõpetamist on maakonna rahvatervise ja turvalisuse valdkonna tegevused maakonnas kohalike omavalitsuste poolt ühiselt täidetavaks ülesandeks. Kohalike omavalitsuste volikogud otsustasid 2018. aasta alguses luua maakonna arenduse, rahvatervise ja turvalisuse valdkonna ülesannete täitja ehk maakondliku arendusorganisatsiooni (edaspidi MARO).

MARO-deks on kümne maakonna omavalitsusliidud, kolme maakonna arenduskeskused (Jõgeva-, Lääne- ja Võrumaa) ja kaks omavalitsust (Hiiumaa vald ja Saaremaa vald).  2018. aasta esimesel poolaastal moodustasid kõik MARO-d turvalisuse nõukogud samadel põhimõtetel varem toiminud maakondade turvalisuse nõukogudega, kinnitasid selle koosseisu ja tegevuspõhimõtted.

Võrgustikutöö arendamiseks turvalisuse suurendamisel maakonnas sõlmis Siseministeerium 2018. aasta esimesel poolaastal kõikide MARO-dega koostöölepingud maakondade turvalisuse nõukogude tegevuste elluviimiseks.

2018. aastal moodustati taas 15 turvalisuse nõukogu. Maakonna turvalisuse nõukogu moodustati maakondliku omavalitsuste liidu juhatuse otsusega, arenduskeskuse nõukogu korraldusega või vallavalitsuse korraldusega.

Maakonna tasandil on turvalisuse nõukogudel 245 alaliselt kaasatud liiget.

Harjumaa: http://www.hol.ee/harjumaa-turvalisuse-noukogu-386

Ida-Virumaa: http://ivol.kovtp.ee/noukogu-turvalisus

Järvamaa: https://jarva.ee/komisjonid/

Läänemaa: https://laanemaa.ee/turvalisuse-noukogu/

Lääne-Virumaa: https://www.virol.ee/laane-viru-turvalisuse-noukogu

Pärnumaa: http://pol.parnumaa.ee/juhtimine/turvalisusenoukogu

Põlvamaa: https://www.polvamaa.ee/polvamaa-tervisenoukogu

Raplamaa: https://rol.raplamaa.ee/tervis-ja-turvalisus/noukogud/

Saaremaa: https://www.saaremaavald.ee/siseturvalisus

Viljandimaa: http://www.vol.ee/komisjonid

Võrumaa: https://vorumaa.ee/heaolu/turvalisuse-noukogu/

Lisaks maakondade turvalisuse nõukogude koordinaatoritele kuuluvad üleriigilisse turvalisuse nõukogu juhtrühma siseministeeriumi, justiitsministeeriumi, sotsiaalministeeriumi, rahandusministeeriumi, Politsei- ja Piirivalveameti, Päästeameti, Sotsiaalkindlustusameti, Tervise Arengu Instituudi esindajad.

Viimati uuendatud 30.10.2021