Isikut tõendavad dokumendid ja identiteedihaldus

Tõsikindel ja turvaline isikutuvastamine ning füüsilise ja digitaalse identiteedi haldus on aluseks usaldusväärsele isikut tõendavate dokumentide väljaandmise protsessile. Eesti omab selles valdkonnas pikaajalist kogemust ning on e-riigi kontekstis liidripositsioonil maailmas.

Siseministeeriumi ülesandeks on töötada välja identiteedihalduse ning Eesti kodaniku ja välismaalase isikut tõendava dokumendi väljaandmise poliitika ning koordineerida valitsusasutuste tegevust. Isikut tõendavate dokumentide väljaandmist reguleerib isikut tõendavate dokumentide seadus.

Identiteedihalduse ja isikut tõendavate dokumentide poliitika põhialused: 

 • isiku identiteedi määratleb riik 
 • ühel isikul on üks identiteet
 • teise isiku identiteedi või isikut tõendava dokumendi kasutamine on keelatud
 • identiteedihaldus toimub riigi poolt ja tsentraliseeritult
 • nii füüsiline kui ka digitaalne isikut tõendav dokument on lahutamatult ja üheselt seotud dokumendi kasutaja identiteediga
 • digitaalse isikut tõendava dokumendi digitaalset tuvastamist ja digitaalset allkirjastamist võimaldavad sertifikaadid on üheselt seotud dokumendi kasutaja isikuandmetega
 • nii füüsilise kui digitaalse dokumendi andmed, sealhulgas digitaalset tuvastamist ja digitaalset allkirjastamist võimaldavad sertifikaadid, on avalikult kontrollitavad. Füüsilise dokumendi kehtivust saab kontrollida Politsei- ja Piirivalveameti infosüsteemis

Identiteedihaldus

Identiteedihalduspoliitika kätkeb endas isiku tuvastamise ja isikusamasuse kontrollimise lähtekohti nii füüsilises kui elektroonilises keskkonnas. Identiteedihalduspoliitika tegeleb eelkõige järgmiste küsimustega:

 • Kuidas tagada tõsikindel, st eksimatu ja mittekaheldav isikutuvastus?

 • Kuidas ära hoida teise isiku identiteedi kasutamine?

 • Kuidas ära hoida ühe isiku poolt mitme identiteedi tekkimine ja kasutamine?

Identiteedihalduspoliitika on seotud isikut tõendavate dokumentide poliitikaga, mis tegeleb eelkõige järgmiste küsimustega:

 • Milliseid dokumente tunnistatakse riigi poolt isikut tõendavate dokumentidena?

 • Millistele isikutele mis liiki isikut tõendavaid dokumente välja antakse?

 • Kuidas toimub dokumentide elutsüklite haldamine?

 • Millistele turvanõuetele isikut tõendavad dokumendid vastavad?

Isikut tõendavate dokumentide väljaandmise eest vastutab Politsei- ja Piirivalveamet.

Kas teadsid?

 • Alates 2002. aastast on välja antud üle 3,2 miljoni isikutunnistuse ja elamisloakaardi ning üle 494 000 digitaalse isikutunnistuse, sealhulgas mobiil-ID vormis digitaalse isikutunnistuse ja e-residendi isikutunnistused.
 • Isikut tõendavate dokumentide digitaalseid funktsionaalsusi – isikutuvastamine digitaalses keskkonnas ja digitaalallkirja andmine – on tänaseks kasutanud ligikaudu pool miljonit isikut, kokku on antud üle 562 miljoni digitaalallkirja ning tehtud üle 727 miljoni elektroonilise isikutuvastuse.
 • Et oma aega kokku hoida, tasub korduvat ID-kaarti taotleda iseteeninduses ja teenindusse minemiseks broneerida omale kindel aeg. Teeninduste ooteaega dokumendi taotlemisel ja kättesaamisel saab jälgida Politsei- ja Piirivalveameti vastavalt veebilehelt.

Viimati uuendatud 27.10.2021