Koostöös suurendame turvalisust ning loome tingimused stabiilseks arenguks kogu Eestis

Siseministeerium ja tema valitsemisala moodustab kokku Eesti suurima ministeeriumi, kus töötab ühtekokku ca 10 500 töötajat. Oma igapäevatöös arendab ja suunab ministeerium kahte valdkonda: sisejulgeolekuvaldkonda ja regionaalvaldkonda

Sisejulgeolekuvaldkonnas on siseministeeriumil ja valitsemisala asutustel ülesanne tagada riigi sisejulgeolek ja kaitsta avalikku korda, valvata ja kaitsta riigipiiri ning tagada piirirežiim.

Rahvastik ja regionaalvaldkond hõlmab kohaliku omavalitsuse ja regionaalhalduse ning regionaalarengu kavandamist ja koordineerimist, samuti regionaalplaneerimise kavade väljatöötamist ja elluviimise koordineerimist ning ka perekonnaseisualaste küsimuste ja kirikute, kogudustega seotud asjade korraldamist.

Siseministeeriumi valitsemisalasse kuuluvad:
politsei- ja piirivalveamet, päästeamet, kaitsepolitseiamet, sisekaitseakadeemia, häirekeskus, siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus, ja 15 maavalitsust.


Kontaktinfo:
E - N 8.00-16.45, R 8.00-15.30
aadress: Pikk 61, 15065 Tallinn
telefon: 612 5008, e-post: info at siseministeerium dot ee