Koolitusmaterjalid

Siseministeerium korraldab regulaarselt usuliste ühendustele valdkondlikke koolituspäevi. Koolitustel kuuldu meelespidamiseks jagame ettekandeid ka siin.

4. mail toimus Rakveres ja 9. mail Pärnus Muinsuskaitseameti sisustatud koolituspäev, kus räägiti koguduse esindajatele mälestiste (hooned, vallasvara) hooldamisest, operatiivkaartidest, maalingutest kirikuruumis, kirikuaedade haljastusest ning arheoloogiast kirikus ja kirikuaias.

13. aprillil toimus Tartus ja 5. mail Tallinnas muinsuskaitseameti ning päästeameti koolituspäev, kus räägiti tuleohutusnõuetest pühakodades, päästetöödest, operatiivkaartidest, riskianalüüsi vajalikkusest ja vallavara hooldamisest ning hoiutingimustest.

23. mail toimus Tallinnas tööinspektsiooni koolitus, kus räägiti järelevalve vajalikkusest, töökeskkonna korraldusest ja lepingulistest töösuhetest.

  • Riskide maandamise teabepäev toimus 2021. aastal 4. oktoobril veebi teel. Teabepäeval räägiti töökeskkonna riskianalüüsist, tuleohutusest ja operatiivkaardist pühakodades, rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisest.
  • Ettekanded:

Viimati uuendatud 30.10.2021