Vaimulik sõlmib abielu

Abielu sõlmimisega seonduvaid perekonnaseisuasutuse ülesandeid võib täita ka kiriku, koguduse või koguduste liidu vaimulik juhul, kui valdkonna eest vastutav minister on talle seaduse kohaselt vastava õiguse andnud. Et aga seda õigust saada, peab vaimulik olema läbinud koolituse ja sooritanud perekonnaseisuametniku eksami.

Nende õigusaktide kohaselt korraldas Siseministeerium 2012. aastal abielu sõlmimise õigust taotlenud vaimulikele vastava koolituse ja eksami, mille sooritamise järel said neli vaimulikku abielu sõlmimise õiguse viieks aastaks. See õigus kehtib neil vaimulikel kuni 5. novembrini 2018.

Kui need vaimulikud soovivad saada alates 6. novembrist 2018 abielu sõlmimise õiguse ka järgnevaks viieks aastaks, peavad nad läbima vastava koolituse ja sooritama eksami. Eksamit ei pea tegema vaimulik, kes eelneva viieaastase perioodi jooksul on sõlminud vähemalt 25 abielu.

Esmakordselt abielu sõlmimise õigust taotlevatele vaimulikele on koolitus ja eksam kohustuslikud ning need toimuvad samadel aegadel ja samade taotlusnõuete alusel, mis on 2012. aastal abielu sõlmimise õiguse saanud vaimulike puhul.

Koolitus toimus: 27. septembril 2021 veebipõhiselt Skype for Business rakenduse vahendusel.

Eksam toimus: 18. oktoobril 2021 elektroonilises keskkonnas Moodle (https://moodle.edu.ee/).

Täiendavate küsimustega palun pöörduda telefonil 612 5057 või e-posti aadressil: ilmo.au@siseministeerium.ee.

Seaduste inglisekeelsed tõlked on Riigi Teatajas konkreetse seaduse juures märkega „Tõlge inglise keelde“. Seaduste venekeelsed tõlked on osaliselt samuti Riigi teatajas konkreetse seaduse juures viidatud. Kui teid huvitava seaduse juures viidet venekeelsele tõlkele ei ole, siis vaadake igaks juhuks ka veebilehele www.juristaitab.ee/ru/zakonodatelstvo.

Viimati uuendatud 18.11.2021