Siseministeeriumi ja valitsemisala inimesed välisriikides

Siseministeeriumi ja tema valitsemisala esindajad tegelevad erinevates välisriikides Eesti siseturvalisuse alase kogemuse jagamise, informatsiooni vahendamisega ja Eesti huvide esindamisega.

Eesti alalises esinduses Euroopa Liidu juures esindavad Siseministeeriumi teemasid EL Nõukogus kolm erialadiplomaati. Nende peamiseks ülesandeks on Eesti Vabariigi huvide kaitsmine siseturvalisuse küsimustes, välissuhete koordineerimine ja arendamine oma valdkonnas ning informatsiooni vahendamine. Siseministeeriumi erialadiplomaadid vastutavad Eesti huvide esindamise eest järgnevates valdkondades: rände- ja varjupaigapoliitika, viisad, piirid, Schengeni ala, infosüsteemide koostalitlusvõime, elanikkonnakaitse, politseikoostöö ja siseturvalisuse valdkonna välisvahendid.

Lisaks erialadiplomaatidele EL Nõukogus on Siseministeeriumi ja valitsemisala inimesed esindatud ka Euroopa Komisjonis ning ELi agentuurides, näiteks Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ametis (FRONTEX), Europolis ja Euroopa Varjupaiga Tugiametis (EASO).

Siseministeeriumi ja valitsemisala inimesed panustavad ka teistes rahvusvahelise koostööga seotud valdkondades. Näiteks viibivad Siseministeeriumi valitsemisala missioonieksperdid tsiviil- ja erimissioonidel Euroopa Liidu välistes riikides.
 

Viimati uuendatud 14.02.2021