Euroopa Liidu IT-agentuur eu-LISA

2012. aastal alustas tööd Euroopa Liidu IT-agentuur. Agentuuri ülesandeks on juhtida ja arendada suuremahulisi IT-süsteeme, mis on vajalikud Euroopa Liidu justiits- ja siseküsimuste poliitika rakendamiseks.

eu-LISA on ainus EL-i agentuur, mille peakorter asub Eestis. Agentuuri andmekeskused asuvad Prantsusmaal Strasbourgis ja Austrias Sankt Johann im Pongaus. 

Asutus haldab suuremahulisi integreeritud IT-süsteeme, mis 

  • osalevad Schengeni riikide sisejulgeoleku tagamisel;
  • võimaldavad Schengeni riikidel vahetada viisaandmeid;
  • aitavad kindlaks määrata iga konkreetse varjupaigataotluse läbivaatamise eest vastutava liikmesriigi.

Ametil on roll selles, et eurooplased saaksid ELis vabalt ringi reisida, seadmata ohtu Euroopa julgeolekut. eu-LISA katsetab pidevalt uusi tehnoloogiaid, mis on vajalikud selleks, et Euroopa Liidu piirihaldussüsteem oleks kaasaegne, hästitoimiv ja turvaline.

Hetkel haldab amet kolme peamist IT-süsteemi, mis tegelevad viisade, varjupaigataotluste ja andmevahetusega, et tagada turvalisus Schengeni alal. Nendeks süsteemideks on viisainfosüsteem VIS, Schengeni infosüsteem SIS ning sõrmejälgede võrdlemise süsteem Eurodac.
 

Viimati uuendatud 14.02.2021