Rahvastikutoimingud

Rahvastiku toimingute alane tegevus hõlmab Eestis toimunud perekonnasündmuste dokumenteerimist, rahvastikuregistri toimimist ja perekonnaarhiivi hoidmist. Samuti tegeletakse isikunimedega, et ees- ja perekonnanimede kasutamine oleks korrastatud ja samas oleks tagatud eesti nimetraditsiooni ja rahvusliku nimepärandi kaitse.

Rahvastikutoimingute alla kuuluvad:

Perekonnaseisutoimingud

Perekonnaseisutoimingud on sünni, surma, abielu ja lahutuse registreerimine ning perekonnaseisuandmete muutmine rahvastikuregistris.

Lähemalt perekonnaseisutoimingutest »

Elukohatoimingud

Elukohatoimingud on elukohaandmete registreerimine ja muutmine.

Lähemalt elukohatoimingutest »

Nimega seotud toimingud

Nimega seotud toimingud on uue eesnime, perekonnanime või nii ees- kui perekonnanime taotlemine.

Lähemalt nimetoimingutest »

 

     Rahvastikutoimingute avaldused

 

     Õigusaktid

 

     Siseministeeriumi perekonnaarhiiv

Siseministeeriumi perekonnaarhiivi alguseks võib pidada 01.07.1926, mil Siseministeeriumi üldosakonna alluvusse loodi Siseministeeriumi Üldosakonna Perekonnaarhiiv. Asutuse põhiülesandeks oli perekonnaseisuaktide arhiivi korraldamine, arhivaalide põhjal dokumentide väljastamine, perekonnaseisuasutuste juhtimine ning järelevalve.

Siseministeeriumi arhiivis säilitatakse kirikuraamatute ja perekonnaseisuaktide teisi eksemplare alates 1. juulist 1926, samuti ka Petserimaa ehk Vilo, Rootova, Kalda, Linnuse ja Petseri valla, Harjumaa, Jõgevamaa ja Ida-Virumaa valdade perekonnakirju ning aastatel 1920–1944 toimunud võõrapäraste nimede eestistamise toimikuid.

Sugupuu uurijatel soovitame tutvuda Rahvusarhiivi, Eesti Genealoogia Seltsi ja Eesti isikuloo keskuse kodulehtedega.

 

Enne 01.07.1926 koostatud perekonnaseisudokumentide leidmiseks ja sugupuu uurimiseks sobivad:

  • evangeelsete luterlike koguduste meetrika-ja personaalraamatud;
  • apostlike õigeusu koguduste ning muude konfessioonide meetrika- ja usuühingute raamatud perekonnaseisusündmustega kuni 30.06.1926 (va Tallinna linn);
  • Petserimaa ja Narva valla perekonnanimede määramise protokollid, mis asuvad Rahvusarhiivis;
  • Tallinna linna evangeelsete luterlike koguduste, apostliku õigeusu koguduste meetrikaraamatud ja muude konfessioonide perekonnaseisusündmuste registreerimise raamatud kuni 30.06.1926;
  • 1926-1944 Tallinna ja Nõmme linnas elanud Eesti Vabariigi kodanike kohta avatud perekonnakirjad, mis asuvad Tallinna Linnaarhiivis.
 
Viimati uuendatud: 1. november 2019