Rahvastikutoimingud

Rahvastiku toimingute alane tegevus hõlmab Eestis toimunud perekonnasündmuste dokumenteerimist, rahvastikuregistri toimimist ja perekonnaarhiivi hoidmist. Samuti tegeletakse isikunimedega, et ees- ja perekonnanimede kasutamine oleks korrastatud ja samas oleks tagatud eesti nimetraditsiooni ja rahvusliku nimepärandi kaitse.

Rahvastikutoimingute alla kuuluvad:

Perekonnaseisutoimingud

Perekonnaseisutoimingud on sünni, surma, abielu ja lahutuse registreerimine ning perekonnaseisuandmete muutmine rahvastikuregistris.

Lähemalt perekonnaseisutoimingutest »

Elukohatoimingud

Elukohatoimingud on elukohaandmete registreerimine ja muutmine.

Lähemalt elukohatoimingutest »

Nimega seotud toimingud

Nimega seotud toimingud on uue eesnime, perekonnanime või nii ees- kui perekonnanime taotlemine.

Lähemalt nimetoimingutest »

 

     Rahvastikutoimingute avaldused

     Tähelepanu! Elektroonselt täidetav avaldus tuleb enne täitma asumist salvestada oma seadmesse.

 

     Õigusaktid

 

 

Viimati uuendatud: 10. mai 2021