Siseminister Kristian Jaani

Kristian Jaani on Eesti Vabariigi siseminister alates 26. jaanuarist 2021.

Kristian Jaani sündis 11. detsembril 1976 Tallinnas, ta on abielus ning kahe lapse isa. 2008. aastal tunnustati teda Kotkaristi IV klassi teenetemärgiga.

Töö- ja teenistuskäik

 • Aastatel 2013-2021 oli Politsei ja Piirivalveametis prefekt.
 • Aastatel 2007-2013 oli Politsei- ja Piirivalveametis büroo juht.
 • Aastatel 2003-2007 oli Politseiameti jaoskonna juht.
 • Aastatel 2002-2003 oli Politseiameti talituse juht.
 • Aastatel 1997-2002 töötas Politseiametis.

Haridus

Kristian Jaani lõpetas 1999. aastal Sisekaitseakadeemia politsei erialal ja 2014. a sama kooli sisejulgeoleku erialal.

Siseminister juhib Siseministeeriumi oma vastutusvaldkonnas. Siseministri vastutusvaldkonnas on riigi sisejulgeoleku, avaliku korra, piirivalve, pääste, hädaabiteadete ning kodakondsuse ja rändega seotud tegevuste korraldamine.

Ministri nimetab ametisse ja vabastab ametist Vabariigi President peaministri ettepanekul. Minister astub ametisse ametivande andmisega Riigikogu ees.

 • Siseminister juhib riigi sisejulgeoleku valdkonda ning korraldab piirivalve, kriisireguleerimise ja päästetöödega seotud küsimusi.
 • Siseminister juhib siseministeeriumi tööd ja otsustab ministeeriumi valitsemisalasse kuuluvaid küsimusi. Lisaks annab minister Vabariigi Valitsusele aru siseministeeriumi tegevusest ja esitab ettepanekuid ministeeriumi valitsemisala puudutavate küsimuste otsustamiseks.
 • Siseministri vastutada on kodakondsuse ja migratsiooniga seotud asjade korraldamine.
 • Siseminister juhib Vabariigi Valitsuse uimastiennetuse komisjoni, mille eesmärk on koordineerida nii ennetustööd kui vähendada narkoainete pakkumist.
 • Siseminister esitab valitsusele ettepanekuid ministeeriumi eelarve ning vajadusel lisaeelarve kohta. Ühtlasi otsustab ta eelarvevahendite kasutamise ning jälgib eelarve täitmist. Minister kinnitab riigieelarvest lähtudes ka ministeeriumi valitsemisalas olevate riigiasutuste eelarved.
 • Siseminister otsustab ministeeriumi hallatavate riigiasutuste moodustamise ja kinnitab nende põhimäärused, struktuuri ja töökorralduse.

Viimati uuendatud 02.02.2021