Вы здесь

Identification Documents

2017. aasta jaanuaris jõustub siseministeeriumi valitsemisalas kaks olulisemat seadusemuudatust:

 

The Government of Estonia has approved and will forward to the parliament a draft legislation that will allow Estonian residents and e-residents to open bank accounts without visiting a bank branch.

 


Valitsus kiitis heaks ja saadab riigikogule eelnõu, mille kohaselt saaksid nii Eesti elanikud kui ka e-residendid pangakonto avada pangakontorisse minemata.