Вы здесь

Migration

Alanud on uussisserändajatele suunatud koolitused, mis aitavad Eestisse elama asunud välismaalastel kiirelt ning mugavalt omandada Eestis edukaks hakkamasaamiseks vajalikud esmased teadmised ja oskused.

 

Tänasel Euroopa Liidu siseministrite kohtumisel leidsid ministrid, et rahvusvahelise kaitse õigust mitteomavad inimesed tuleb tagasi saata tõhusamalt kui seda senini on suudetud teha.

 

Eesti siseminister Hanno Pevkur ja Itaalia siseminister Angelino Alfano allkirjastasid täna Roomas ühisavalduse, kus on kirjas Eesti ja Itaalia koostöö üldpõhimõtted rahvusvahelist kaitset vajavate inimeste ümberpaigutamisel.

 

Täna Brüsselis toimunud kohtumisel leppisid Euroopa Liidu riikide ministrid kokku 120 000 rahvusvahelist kaitset vajava inimese ümberpaigutamises liikmesriikide vahel.

 

Eile hilisõhtul Brüsselis lõppenud Euroopa Liidu siseministrite kohtumise järgselt ütles siseminister Hanno Pevkur, et Euroopa rändekriisi lahendus ei ole lihtne pagulaste ümberjagamine liikmesriikide vahel, vaid eelkõige tuleb tähelepanu pö

 

Commenting on the European Commission President Jean-Claude Juncker’s plan for easing the immigration pressure, Estonian Minister of the Interior Hanno Pevkur explained the Estonian position that the decisions impacting the life of the member states should be made with the involvement of th

 

Kommenteerides täna tutvustatud Euroopa Komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeri kava rändesurve leevendamiseks, ütles siseminister Hanno Pevkur, et Eesti hinnangul tuleb liikmesriikide elu oluliselt mõjutavad otsused teha liikmesriikide osalusel.

 

Vabariigi Valitsus kiitis täna heaks ja otsustas esitada Riigikogule eelnõu, millega täpsustatakse välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seadust ja sellega seonduvaid seadusi.

 

Alates 1. augustist alustas Politsei- ja Piirivalveamet Eestisse hiljuti elama asunud välismaalaste teavitamist võimalusest osaleda 2015. aasta sügisel algavatel Eestis sisseelamist toetavatel kohanemisprogrammi koolitustel.

 

Starting today the Police and Border Guard Board begins informing foreigners who have recently moved to Estonia about an opportunity to participate in the adaptation program trainings that support settling in Estonia and begin in autumn 2015.

 

Страницы