Вы здесь

Migration

Täna kogunes siseministeeriumis erinevate ministeeriumide ja asutuste esindajaid koondav pagulaspoliitika koordinatsioonikogu, kes arutas ümberpaigutamise hetkeseisu ning edasiminekuid valmisolekus kaitset vajavaid inimesi vastu võtta.

 

Eile kohtusid Tallinnas Eesti siseminister Hanno Pevkur ja Soome siseminister Petteri Orpo, et ühtlustada seisukohti seoses Euroopa rändekriisiga.

 

Siseministeerium kuulutab koostöös sotsiaalministeeriumiga välja taotlusvooru partnerite leidmiseks, kes korraldaks ja viiks läbi rahvusvahelise kaitse saajatele A1- ja A2-tasemel eesti keele õpet perioodil 01.04.2016–31.12.2017.

 

Since 1 January amendments to the Aliens Act will come into force that are to make settling in Estonia easier for foreign specialists and highly qualified people looking for long-term self-fulfillment in Estonia.

 

1. jaanuaril jõustuvad välismaalaste seaduse muudatused, mis lihtsustavad välismaa spetsialistide Eestisse elama asumist ja kõrgelt kvalifitseeritud inimeste pikemaajalist eneseteostust Eestis.

 

Valitsus kinnitas 2016. aasta Eesti sisserände piirarvuks 1317 inimest, mis on 0,1 protsenti Eesti alalisest elanikkonnast. Sisserände piirarv ei puuduta Euroopa rändekava alusel Eestisse ümberpaigutatavaid kaitset vajavaid inimesi.

 

Eile õhtul lõppenud Euroopa Liidu siseministrite erakorralisel kohtumisel Brüsselis keskenduti operatiivse koostöö küsimustele rändekriisi leevendamisel.

 

Training courses aimed at newly arrived immigrants have commenced. They will help foreigners who have recently migrated to Estonia settle in quickly and easily obtain primary knowledge and skills necessary for successful adaptation to the life in Estonia.

 

Начались курсы ориентированные на новых иммигрk

 

Страницы