Вы здесь

Migration

Vallettas Maltal toimunud Euroopa Liidu siseministrite mitteametlikul kohtumisel oli üheks põhiteemaks taas Euroopa varjupaigapoliitika reform.

 

Minister of the Interior Andres Anvelt confirmed a list of Estonian startups that may hire employees from third countries more easily than before. These 339 companies are freed of the obligation to pay foreign experts at least Estonia's average gross monthly pay.

 

Siseminister Andres Anvelt kinnitas täna nimekirja Eesti iduettevõtetest, kes saavad senisest kergemini välistööjõudu palgata. Need 339 ettevõtet on vabastatud kohustusest maksta välisekspertidele vähemalt Eesti keskmist brutopalka.

 

Täna, 12. jaanuaril kinnitas valitsus määruse, millega pannakse paika hooajatööle esitatavad nõuded ja hooajaliste tegevusalade loetelu.

 

2017. aasta jaanuaris jõustub siseministeeriumi valitsemisalas kaks olulisemat seadusemuudatust:

 

Valitsus kinnitas 2017. aasta Eesti sisserände piirarvuks 1317 inimest, mis on 0,1 protsenti Eesti alalisest elanikkonnast. Sisserände piirarv reguleerib töö- ja ettevõtlusrännet kolmandatest riikidest Eestisse.

 

Eile Brüsselis toimunud Euroopa Liidu siseministrite kohtumisel oli peamine tähelepanu Euroopa varjupaigapoliitika reformil.

 

The Ministry of the Interior in cooperation with the Police and Border Guard Board (PPA) are developing an advisory service that will help both foreigners planning to settle in Estonia as well as companies and organizations that hire them to get personalized and trustworthy advice on the matters

 

Siseministeerium on koostöös politsei- ja piirivalveametiga (PPA) välja töötamas nõustamisteenust, mis aitab nii Eestisse elama asuvatel välismaalastel kui ka neid värbavatel ettevõtetel ja organisatsioonidel saada personaalset ja usaldusvä&au

 

Страницы