Вы здесь

Migration

Vabariigi Valitsus kiitis täna heaks ja otsustas esitada Riigikogule eelnõu, millega täpsustatakse välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seadust ja sellega seonduvaid seadusi.

 

Alates 1. augustist alustas Politsei- ja Piirivalveamet Eestisse hiljuti elama asunud välismaalaste teavitamist võimalusest osaleda 2015. aasta sügisel algavatel Eestis sisseelamist toetavatel kohanemisprogrammi koolitustel.

 

Starting today the Police and Border Guard Board begins informing foreigners who have recently moved to Estonia about an opportunity to participate in the adaptation program trainings that support settling in Estonia and begin in autumn 2015.

 

Адаптация в новой среде п

 

Kohanemine uues elukeskkonnas võib olla nii huvitav kui keeruline väljakutse.

 

Adapting to a new living environment can be an interesting but at the same time often complicated challenge.

 

Täna ja homme kohtuvad siseminister Hanno Pevkur ja sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna kohalike omavalitsuste esindajatega üle Eesti, et arutada nendega pagulas- ja rändeteemat puudutavaid küsimusi.

 

Täna Brüsselis toimunud erakorralisel Euroopa Liidu siseministrite kohtumisel kinnitati Euroopa Ülemkogu otsus 60 000 pagulase abistamiseks ning tehti vahekokkulepe, mis puudutab ligi 55 000 inimest.

 

Eile õhtul Luksemburgis lõppenud Euroopa Liidu siseministrite kohtumisel arutati lisaks Euroopa Rändeagendale ka sellega kaasuvat ebaseaduslikult riikides viibivate põgenike väljasaatmise ja tagasipöördumise teemat.

 

Kommenteerides tänast Euroopa Komisjoni ettepanekut põgenike ümberpaigutamiseks liikmesriikide vahel, rõhutas siseminister Hanno Pevkur, et Eesti mõistab solidaarsuspõhimõtet ja toetab vajadust lahendada pagulaste kriis Vahemere riikides, kuid ei toeta

 

Страницы