Вы здесь

Migration

Siseminister Mart Helme sõnul on Türgist liikvele läinud rändetulv ning maailmas üha laiemalt leviv koroonaviirus ohuallikad inimeste tervisele ja julgeolekule ning vajadusel on Eesti riik valmis kehtestama ka meie sisepiiridel täiskontrolli.

 

Siseminister Mart Helme ütles täna õpirännet käsitleval pressikonverentsil, et õpirännet ei saa kujundada ainult lähtuvalt kõrgkoolide majanduslikest huvidest, vaid arvestada tuleb pikaajalisi mõjusid ühiskonnale.

 

Siseministeeriumi tellimusel viidi läbi uussisserändajate kohanemisvaldkonna rakendusuuring ja kohanemisprogrammi vahehindamine perioodil 2015-2018. Uuringut teostas Balti Uuringute Instituut koostöös teenusdisainiagentuuriga Velvet.

 

Siseministeerium on välja töötanud välismaalaste seaduse ja siseministri määruse muudatused, mis suunavad välistööjõudu kasutavaid ettevõtted vormistama välismaalase töötamise vastavalt tegelikule õigele alusele.

 

Siseminister Mart Helme allkirjastas käskkirja, millega lõpetatakse siseministeeriumi juures koos käinud sisserände töörühma tegevus.

 

Rahvastikuminister Riina Solman kohtus täna väliseestlaste katusorganisatsioonide esindajatega, et kuulata nende arvamusi senisest koostööst Eesti riigiasutustega ning mõtteid seoses Globaalse Eesti programmi ettevalmistamisega.

 

29. märtsil 2019 toimub KUMU kunstimuuseumis Tallinnas Põhja- ja Baltimaade rändekonverents “Haridus ja lõimumine”.

 

At its today’s sitting, the Riigikogu (Parliament of Estonia) passed the Act that regulates the conditions for residing in Estonia after Brexit for the citizens of the United Kingdom and their family members.

 

Riigikogu kiitis tänasel istungil heaks seaduse, mis reguleerib Ühendkuningriigi kodanike ja nende pereliikmete Eestis elamise tingimusi pärast Brexitit.

 

Страницы