Вы здесь

Crisis Services and Regulation

Täna kogunenud valitsuse kriisikomisjon arutas 2017. aastal toimunud kriisireguleerimisõppuste järelmeid ning kinnitas ka 2018. aasta õppuste kava.

 

The new Emergency Act which entered into force on 1 July and the related implementing act specify the role of state authorities, local governments and private undertakings in preventing emergencies, in preparing for emergencies and in resolving emergencies.

 

Täna esitas siseminister valitsuskabinetile ülevaate elutähtsate teenuste ristsõltuvustest ning valitsusasutuste vastupanuvõimest.

 

Eile, 4. juulil alanud ja täna lõppenud elanikkonnakaitse seminar tõi Euroopast Eestisse sadakond kriisireguleerimise ja kommunikatsiooni asjatundjat.

 

1. juulil jõustunud uus hädaolukorra seadus ja sellega seotud rakendusaktid täpsustavad riigiasutuste, kohalike omavalitsuste ja eraettevõtjate rolli hädaolukorra ennetamises, hädaolukorraks valmistumisel ja selle lahendamisel.

 

Täna siseministeeriumis kogunenud valitsuse kriisikomisjon arutas valitsusasutuste valmisolekut elutähtsa teenuse katkemisel ning kuidas selles osas toimepidavust suurendada. 

 

Täna alanud Linnade ja Valdade Päevadel arutletakse ühe teemana kohaliku omavalitsuse vastupanuvõimet ning elanikkonnakaitse korraldamist kriisisituatsioonis.

 

Täna, 1. veebruaril kogunes siseministeeriumis valitsuse kriisikomisjon. Seekord keskenduti riigikaitse alase õigusruumi ülevaatamisele, ohtude hindamisele, kriisiinfotelefonile ja sigade Aafrika katkule.

 

Täna, 30. novembril kogunes siseministeeriumis valitsuse kriisikomisjon. Olulisemate teemadena olid laual kriisiinfotelefoni loomine ja elanikkonnakaitse rakkerühm.

 

Riigikantseleis loodi rakkerühm, mis töötab välja elanikkonna kaitse plaane, et ühiskond saaks paremini reageerida mistahes kriisidele looduskatastroofidest sõjaliste konfliktideni.

 

Страницы