Вы здесь

Development and Activity Plans

Siseminister Hanno Pevkur andis täna valitsusele ülevaate Kagu-Eesti tegevuskava koostamisest ja peamistest eesmärkidest piirkonna arengus aastateks 2015-2020. Tegevuskava keskendub ettevõtlikkuse soodustamisele ja töökohtade loomisele piirkonnas.

 

10.01.2015 - Siseministeeriumi eestvedamisel valminud kodanikuühiskonna arengukava, mis suunab kodanikuühiskonna arengut aastatel 2015-2020, on nüüd kättesaadav eelnõude infosüsteemis ning ministeerium ootab ettepanekuid ja arvamusi kava kohta 16.

 

Страницы