Esita küsimus või ettepanek

Teabenõudeid, selgitustaotlusi ja märgukirju saate meile saata postiaadressil "Siseministeerium, Pikk 61, 15065 Tallinn" või e-posti aadressil: info@siseministeerium.ee.

Teabenõue

Teabenõudega võite küsida dokumenti või teavet, mis on ministeeriumil juba olemas. Vastuse saate viie tööpäeva jooksul.

Selgitustaotlus

Kui soovite ministeeriumilt teavet, mille andmiseks on vaja analüüsida olemasolevat teavet või koguda lisateavet, on tegu selgitustaotlusega.

Selgitustaotluses saate küsida selgitusi õigusaktide ja eelnõude, ministeeriumi tegevust reguleerivate õigusaktide ning valitsemisala ja ja tema tegevuse kohta.

Vastuse saate 30 päeva jooksul. 

Märgukiri

Märgukirjaga võite teha ministeeriumile ettepanekuid asutuse töö korraldamiseks ja valdkonna arengu kujundamiseks ning edastada teavet.

Vastuse saate 30 päeva jooksul.

Последнее обновление 02.02.2021