Министр внутренних дел Кристиан Яани

Кристиан Яани является министром внутренних дел в Правительстве Эстонской Республики с 26 января 2021.

Кристиан Яани родился 11 декабря 1976 года в Таллинне, женат, отец двоих детей. В 2008 году награжден Крестом орла IV степени.

Карьера

 • 2013-2021 префект в Департаменте полиции и погранохраны.
 • 2007-2013 руководитель бюро в Департаменте полиции и погранохраны.
 • 2003-2007 руководитель отделения в Департаменте полиции.
 • 2002-2003 руководитель отдела в Департаменте полиции.
 • 1997-2002 работал в Департаменте полиции.

Образование:

Кристиан Яани в 1999 году окончил Академию МВД по специальности полиция, а в 2014 году то же учебное заведение по специальности внутренняя безопасность.

Siseminister juhib Siseministeeriumi oma vastutusvaldkonnas. Siseministri vastutusvaldkonnas on riigi sisejulgeoleku, avaliku korra, piirivalve, pääste, hädaabiteadete ning kodakondsuse ja rändega seotud tegevuste korraldamine.

Ministri nimetab ametisse ja vabastab ametist Vabariigi President peaministri ettepanekul. Minister astub ametisse ametivande andmisega Riigikogu ees.

 • Siseminister juhib riigi sisejulgeoleku valdkonda ning korraldab piirivalve, kriisireguleerimise ja päästetöödega seotud küsimusi.
 • Siseminister juhib siseministeeriumi tööd ja otsustab ministeeriumi valitsemisalasse kuuluvaid küsimusi. Lisaks annab minister Vabariigi Valitsusele aru siseministeeriumi tegevusest ja esitab ettepanekuid ministeeriumi valitsemisala puudutavate küsimuste otsustamiseks.
 • Siseministri vastutada on kodakondsuse ja migratsiooniga seotud asjade korraldamine.
 • Siseminister juhib Vabariigi Valitsuse uimastiennetuse komisjoni, mille eesmärk on koordineerida nii ennetustööd kui vähendada narkoainete pakkumist.
 • Siseminister esitab valitsusele ettepanekuid ministeeriumi eelarve ning vajadusel lisaeelarve kohta. Ühtlasi otsustab ta eelarvevahendite kasutamise ning jälgib eelarve täitmist. Minister kinnitab riigieelarvest lähtudes ka ministeeriumi valitsemisalas olevate riigiasutuste eelarved.
 • Siseminister otsustab ministeeriumi hallatavate riigiasutuste moodustamise ja kinnitab nende põhimäärused, struktuuri ja töökorralduse.

Последнее обновление 15.11.2021