Rahastusvõimalused 2014

Regionaalministri 25.02.2014 käskkirja nr 1-4/33 "Kodanikuühenduste 2014 . aastal esitatud projektide toetuse taotlemise, taotluse menetlemise ja toetuse andmise tingimused ja kord" alusel on kodanikuühendustel võimalik esitada taotlusi kodanikualgatuse alaste projektide elluviimiseks. Projekti peamine eesmärk peab olem suunatud kodanikualgatuse edendamisele.

Taotlusi saab esitada jooksvalt paberil.  Projektitaotluse märksõnaga „KY projektitaotlus“ tuleb esitada  e-posti aadressile: info@siseministeerium.ee või aadressile: Siseministeerium, Pikk 61, 15015 Tallinn.

Taotlejaks võib olla mittetulundusühing või sihtasutus, mis ei ole riigi või kohaliku omavalitsuse üksuse valitseva mõju all. Taotleda ei saa erakonnad, tööandjate ja äriühingute liidud ning ametiühingud.

Toetuse saaja peab kasutama  projekti raames väljatöötatud infokandjatel ning läbiviidavate tegevuste esitlemisel sobivas kohas logo "siseministeerium, regionaalministri valitsemisala“ või viidet „projekti rahastatakse siseministeeriumi regionaalministri valitsemisala vahenditest“.




Kontaktinfo:
E - N 8.00-16.45, R 8.00-15.30
aadress: Pikk 61, 15065 Tallinn
telefon: 612 5008, e-post: info at siseministeerium dot ee