Kodanikuühiskonna arengukava 2011-2014

08.02.2011

17. detsembril 2009 kiitis Vabariigi Valitsus heaks „Kodanikuühiskonna arengukava 2011-2014 koostamise ettepaneku“.

Kodanikuühiskonna arengukava 2011-2014  on jätkuks "Kodanikualgatuse toetamise arengukavale 2007-2010". Valdkonna arengukava eesmärgiks on tagada soodsad tingimused kodanikualgatuseks ja kodanikuühiskonna organiseerumiseks ning osapoolte partnerluse tugevdamiseks järgmistes prioriteetsetes tegevussuundades: kodanikuharidus; kodanikuühiskonna ja -algatuse organiseerumine ja võrgustikud; heategevus ja filantroopia (vabatahtlik tegevus ja annetamine); kaasamine; kodanikeühendused kui partnerid avalike teenuste osutamisel; kodanikeühenduste riigieelarveline rahastamine; kodanikuühiskonna arengu hindamiseks vajalik statistika ja uurimusteave. Arengukava koostamist ning rakendamist toetavad läbivalt õiguslik regulatsioon ja  info- ning teavitustegevused, sh koolitused.

Arengukava valmis Siseministeeriumi ja  Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuse eestvedamisel koostöös Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu, Kodanikuühiskonna Sihtkapitali, e-Riigi Akadeemia, Vabatahtliku Tegevuse Arenduskeskuse, Heateo Sihtasutuse, Poliitikauuringute Keskuse Praxis, Geomedia, Riigikantselei ja Kaubandus-Tööstuskojaga.

Eelnõu läbis osalusveebis www.osale.ee avaliku konsulteerimise kahel korral. Perioodil 4.05-29.05.2010 küsiti arvamust valdkonna arengusuundade kohta ning koguti ideid nii riigi kui ka osapoolte tegevusteks. Perioodil 28.06-2.08.2010 paluti arvamusi ja kommentaare konkreetsete teemavaldkondade lõikes.

Augustikuu jooksul toimusid teemapõhised (kodanikuharidus, kodanikuühenduste tegevusvõimekus ja elujõulisus, kodanikuühendused kui partnerid avalike teenuste osutamisel, vabatahtlik tegevus, annetamine) töögrupid, milles osalesid nii kodanikuühenduste kui ka riigiasutuste esindajad.

Marten Lauri
Kohaliku omavalitsuse ja regionaalhalduse osakond
tel 612 5191
e-post marten.lauri @ siseministeerium.ee
Kontaktinfo:
E - N 8.00-16.45, R 8.00-15.30
aadress: Pikk 61, 15065 Tallinn
telefon: 612 5008, e-post: info at siseministeerium dot ee