Sa oled siin

Vabatahtlike ja neid toetanud asutuste tunnustamine

Igal aastal tunnustame asutusi, ühinguid ja isikuid, kes on eelneva aasta jooksul oma tegevusega toetanud vabatahtlike päästjate, vabatahtlike merepäästjate või abipolitseinike tegevust Eestis või kes on andnud muul toetaval moel panuse ühiskonna turvalisuse tõstmisesse ja vabatahtliku tegevuse arengusse siseturvalisuse valdkonnas.

Koos vabatahtlikke toetanud ettevõtete ja asutustega soovime meeles pidada ka vabatahtlikke endid ning tunnustame ka siseturvalisuse vabatahtlike rühmi (päästekomandosid, merepäästeühinguid, abipolitseinike rühmi) panuse eest Eesti siseturvalisuse suurendamisel ja siseturvalisuse vabatahtlikkuse arendamisel.

 

Tunnusta siseturvalisuse vabatahtlikke ja nende toetajaid


Vabatahtlike toetajate kandidaate saab esitada:

  • siseministeeriumile meiliaadressil vabatahtlikud@siseministeerium.ee või kirja teel (märksõnaga "Siseturvalisuse vabatahtlike ja nende toetajate  tunnustamine") aadressile Pikk tn 61, 15065 Tallinn. Kandidaatide esitamise tähtaeg on 31.01.2016.

Vabatahtlike rühmade (abipolitseinike rühmad, vabatahtlikud päästekomandod ja merepäästeühinguid) kandidaate saab esitada:

  • päästeametile meiliaadressil rescue@rescue.ee või kirja teel (märksõna "Siseturvalisuse vabatahtlike ja nende toetajate tunnustamine") aadressile Raua 2, 10124 Tallinn.
  • Politsei- ja piirivalveametile meiliaadressil ppa@politsei.ee või kirja teel (märksõnaga "Siseturvalisuse vabatahtlike ja nende toetajate tunnustamine") aadressile Pärnu mnt 139, 11317 Tallinn.

 

Olulised dokumendid:

 

2015. aasta vabatahtlik päästekomando – Rõngu Vabatahtliku Päästeseltsi vabatahtlik päästekomando

Rõngu vabatahtlik päästekomando alustas tööd juba 1998. aastal. Neil oli möödunud aastal 116 väljasõitu, mida on kaks korda enam 2014. aastal. Päästeseltsi ruumides paiknevas õppeklassis viiakse läbi täiendkoolitusi ja ennetustöö alaseid loenguid. Praeguseks on koostöös Tartu Ennetusbürooga toimimas huvialaring, millest võtavad osa erinevas vanuses noored, kelledest loodetakse tulevikus täiendust vabatahtlikele päästjatele.

2015. aasta abipolitseinike rühm – PPA Jõhvi politseijaoskonna abipolitseinike rühm

Jõhvi politseijaoskonna abipolitseinikud osalevad aktiivselt erinevatel üritustel, kus tutvustatakse abipolitseinike tööd ja vabatahtlike võimalusi oma kogukonna turvalisemaks muutmisel. Nad on nii kohalikul kui vabariiklikul tasandil edukalt vabatahtlikku tegevust propageerinud. Möödunud aastal panustasid Jõhvi rühma abipolitseinikud politseilisse tegevusse üle 7600 tunni ehk enam kui 960 tööpäeva jagu.

2015. aasta vabatahtlik merepäästeühing – Vormsi Merepääste Selts

2015. aasta vabatahtliku merepäästeühingu aunimetuse pälvis Vormsi Merepääste Selts, mille eesmärgiks on tagada navigatsioonihooajal mereohutus Lääne-Eesti saarestikus Vormsi, Hiiumaa, Haapsalu ja Noarootsi vahelisel alal. Lisaks on ühing olnud kohalikule kogukonnale toeks merekiirabi teenuse osutamisel. Selleks on seltsil lisaks paadile ka maastur, mis aitab neilt meedikuid raskesti ligipääsetavatesse kohtadesse toimetada.

2015. aasta siseturvalisuse vabatahtlike toetajad

Tunnustuse pälvisid AS Silberauto, Sindi Linnavalitsus, Viru-Nigula Vallavalitsus, Saaremaa Vabatahtliku Merepäästeseltsi juhatuse liige Maidu Lempu, OÜ Konesko Autotarvik,  OÜ Tugev Partner Võrumaa Autokooli juhataja Raul Kell, Paide Linnavalitsus ja Tallink Grupp AS.

 

Siseturvalisuse valdkonna vabatahtlike ja nende toetajate tunnustamise statuut


Vabatahtlike rühmituste tunnustamise kord

Siseministeerium tunnustab siseturvalisuse valdkonna vabatahtlike rühmitusi (päästekomandosid, merepäästeühinguid, abipolitseinike rühmi) panuse eest Eesti siseturvalisuse suurendamisse ja vabatahtlikkuse arendamisse.

Tunnustused antakse järgmiselt:

  • Aasta vabatahtlik päästekomando või reservpäästerühm – vabatahtlik päästekomando või reservpäästerühm, kes on andnud panuse Eesti siseturvalisuse suurendamisse ning vabatahtlikkuse arendamisse, osaledes oskuslikult päästesündmuse lahendamises ja/või ennetustöös, tehes läbi erakordse organisatsioonilise arengu või suurendades liikmete arvu.
  • Aasta vabatahtlik merepäästeühing – vabatahtlik merepäästeühing, kes on andnud panuse Eesti siseturvalisuse suurendamisse ja vabatahtlikkuse arendamisse, osaledes oskuslikult elutähtsa sündmuse lahendamises, tehes läbi erakordse organisatsioonilise arengu või suurendades liikmete arvu.
  • Aasta abipolitseinike rühm – abipolitseinike rühm, kes on andnud panuse Eesti siseturvalisuse suurendamisse ja vabatahtlikkuse arendamisse, panustades märkimisväärselt politsei tegevusse, tehes läbi erakordse organisatsioonilise arengu või suurendades liikmete arvu.

Siseministeerium pöördub kandidaatide esitamise üleskutsega Politsei- ja Piirivalveameti ning Päästeameti poole, kes esitavad oma ettepanekud. Valiku kinnitab siseministri moodustatud komisjon.

Igas ülaltoodud kategoorias tunnustatakse ühte rühmitust siseministri tänukirja ja kingitusega. Tunnustuse saajad otsustab siseminister, kes kinnitab tunnustuse saajad käskkirjaga. Tunnustuse saajad avalikustatakse pärast nende väljakuulutamist. Tunnustuse antakse üle Siseministeeriumis igal aastal läbiviidaval pidulikul aktusel.

Siseturvalisuse valdkonna vabatahtlike toetajate tunnustamise kord

Vabatahtlike toetaja tunnustus antakse füüsilisele või juriidilisele isikule või isikute grupile, kes on oma tegevusega toetanud vabatahtlike päästjate, vabatahtlike merepäästjate või abipolitseinike tegevust Eestis või andnud muul vabatahtlikkust toetaval moel panuse Siseministeeriumi eesmärkide täitmiseks ühiskonna turvalisuse tõstmisel.

Tunnustus antakse kuni kümnele füüsilisele või juriidilisele isikule või isikute grupile kalendriaasta jooksul antud panuse eest siseturvalisuse valdkonna vabatahtlikkuse toetamisse. Tunnustust ning sellega seotud sümboolikat ja meeneid võib kasutada vaid koos vastava aastanumbriga.

Siseministeerium pöördub kandidaatide esitamise üleskutsega Päästeameti, Politsei- ja Piirivalveameti, mittetulundusühingute liitude, ettevõtjate liitude ning maavalitsuste poole, kes võivad üleskutset levitada. Kandidaate saavad esitada kõik füüsilised ja juriidilised isikud. Esmavaliku kandidaatidest teevad Päästeamet ja Politsei- ja Piirivalveamet. Lõpliku valiku teeb siseministri moodustatud alaline komisjon.

Viimati uuendatud: 1. märts 2016