Sa oled siin

Vabatahtlike ja neid toetanud asutuste tunnustamine

Igal aastal tunnustame asutusi, ühinguid ja isikuid, kes on eelneva aasta jooksul oma tegevusega toetanud vabatahtlike päästjate, vabatahtlike merepäästjate või abipolitseinike tegevust Eestis või kes on andnud muul toetaval moel panuse ühiskonna turvalisuse tõstmisesse ja vabatahtliku tegevuse arengusse siseturvalisuse valdkonnas.

Koos vabatahtlikke toetanud ettevõtete ja asutustega soovime meeles pidada ka vabatahtlikke endid ning tunnustame ka siseturvalisuse vabatahtlike rühmi (päästekomandosid, merepäästeühinguid, abipolitseinike rühmi) panuse eest Eesti siseturvalisuse suurendamisel ja siseturvalisuse vabatahtlikkuse arendamisel.

 

Tunnusta siseturvalisuse vabatahtlikke ja nende toetajaid


Vabatahtlike toetajate kandidaate saab esitada:

  • siseministeeriumile meiliaadressil vabatahtlikud@siseministeerium.ee või kirja teel (märksõnaga "Siseturvalisuse vabatahtlike ja nende toetajate  tunnustamine") aadressile Pikk tn 61, 15065 Tallinn. Kandidaatide esitamise tähtaeg on 31.01.2016.

Vabatahtlike rühmade (abipolitseinike rühmad, vabatahtlikud päästekomandod ja merepäästeühinguid) kandidaate saab esitada:

  • päästeametile meiliaadressil rescue@rescue.ee või kirja teel (märksõna "Siseturvalisuse vabatahtlike ja nende toetajate tunnustamine") aadressile Raua 2, 10124 Tallinn.
  • Politsei- ja piirivalveametile meiliaadressil ppa@politsei.ee või kirja teel (märksõnaga "Siseturvalisuse vabatahtlike ja nende toetajate tunnustamine") aadressile Pärnu mnt 139, 11317 Tallinn.

 

Olulised dokumendid:

 

2014. aasta vabatahtlik päästekomando - Järva-Jaani Tuletõrje Seltsi vabatahtlik päästekomando

115-aastase Järva-Jaani tuletõrje õiglusjärglasena on Järva-Jaani Tuletõrje Seltsi vabatahtlik päästekomando teinud viimastel aastatel ära väga suure töö kogukonna turvalisuse tagamisel. Komandoliikmed on osalenud ennetustöös nii kodukülastusi läbi viies, kui Järva-Jaani Tuletõrje Seltsi projektis "Ennetus eelkõige!" ja rändnäitusetenduses "Tuli lahti!" kaasa lüües.

2014. aasta abipolitseinike rühm  - PPA Põhja prefektuuri Kesklinna politseijaoskonna abipolitseinike rühm

Rühma kuulub 65 abipolitseinikku. Kesklinna abipolitseinikud panustasid 2014. aastal avalikkuse turvatunde ning heakorra kaitsesse läbi politseiliste tegevuste kokku 14 876 tundi. Panustatud tunde on Kesklinna rühmal rohkem kui mõnel teisel prefektuuril terve prefektuuri peale kokku.

2014. aasta vabatahtlik merepäästeühing - MTÜ Saaremaa Vabatahtlik Merepääste Selts

Uue tulijana tegutseb 25-liikmeline ühing Saare maakonnas nelja üksusena (Kuressaare, Abruka, Lõmala, Kungla) ning reageerib merepääste sündmustele kõigist allüksuste sadamatest ja vajadusel ka teistest Saare maakonna sadamatest, kus on veesõiduki veeskamise võimalus.

2014. aasta siseturvalisuse vabatahtlike toetajad

Orava Vallavalitsus, OÜ FriPuit, Raplamaa Partnerluskogu, Kehtna Vallavalitsus, AS Nordic Lumber, AS Reiden, Viimsi Vallavalitsus, Tartu Linnavalitsus, Rakvere Linnavalitsus ja Miny Many OÜ (Kodused Toidud).

 

Siseturvalisuse valdkonna vabatahtlike ja nende toetajate tunnustamise statuut


Vabatahtlike rühmituste tunnustamise kord

Siseministeerium tunnustab siseturvalisuse valdkonna vabatahtlike rühmitusi (päästekomandosid, merepäästeühinguid, abipolitseinike rühmi) panuse eest Eesti siseturvalisuse suurendamisse ja vabatahtlikkuse arendamisse.

Tunnustused antakse järgmiselt:

  • Aasta vabatahtlik päästekomando või reservpäästerühm – vabatahtlik päästekomando või reservpäästerühm, kes on andnud panuse Eesti siseturvalisuse suurendamisse ning vabatahtlikkuse arendamisse, osaledes oskuslikult päästesündmuse lahendamises ja/või ennetustöös, tehes läbi erakordse organisatsioonilise arengu või suurendades liikmete arvu.
  • Aasta vabatahtlik merepäästeühing – vabatahtlik merepäästeühing, kes on andnud panuse Eesti siseturvalisuse suurendamisse ja vabatahtlikkuse arendamisse, osaledes oskuslikult elutähtsa sündmuse lahendamises, tehes läbi erakordse organisatsioonilise arengu või suurendades liikmete arvu.
  • Aasta abipolitseinike rühm – abipolitseinike rühm, kes on andnud panuse Eesti siseturvalisuse suurendamisse ja vabatahtlikkuse arendamisse, panustades märkimisväärselt politsei tegevusse, tehes läbi erakordse organisatsioonilise arengu või suurendades liikmete arvu.

Siseministeerium pöördub kandidaatide esitamise üleskutsega Politsei- ja Piirivalveameti ning Päästeameti poole, kes esitavad oma ettepanekud. Valiku kinnitab siseministri moodustatud komisjon.

Igas ülaltoodud kategoorias tunnustatakse ühte rühmitust siseministri tänukirja ja kingitusega. Tunnustuse saajad otsustab siseminister, kes kinnitab tunnustuse saajad käskkirjaga. Tunnustuse saajad avalikustatakse pärast nende väljakuulutamist. Tunnustuse antakse üle Siseministeeriumis igal aastal läbiviidaval pidulikul aktusel.

Siseturvalisuse valdkonna vabatahtlike toetajate tunnustamise kord

Vabatahtlike toetaja tunnustus antakse füüsilisele või juriidilisele isikule või isikute grupile, kes on oma tegevusega toetanud vabatahtlike päästjate, vabatahtlike merepäästjate või abipolitseinike tegevust Eestis või andnud muul vabatahtlikkust toetaval moel panuse Siseministeeriumi eesmärkide täitmiseks ühiskonna turvalisuse tõstmisel.

Tunnustus antakse kuni kümnele füüsilisele või juriidilisele isikule või isikute grupile kalendriaasta jooksul antud panuse eest siseturvalisuse valdkonna vabatahtlikkuse toetamisse. Tunnustust ning sellega seotud sümboolikat ja meeneid võib kasutada vaid koos vastava aastanumbriga.

Siseministeerium pöördub kandidaatide esitamise üleskutsega Päästeameti, Politsei- ja Piirivalveameti, mittetulundusühingute liitude, ettevõtjate liitude ning maavalitsuste poole, kes võivad üleskutset levitada. Kandidaate saavad esitada kõik füüsilised ja juriidilised isikud. Esmavaliku kandidaatidest teevad Päästeamet ja Politsei- ja Piirivalveamet. Lõpliku valiku teeb siseministri moodustatud alaline komisjon.