Vabatahtlike tunnustamine 2019

EST

Igal aastal tunnustab siseministeerium siseturvalisuse vabatahtlike rühmasid ning nende tegevuse toetajaid. Kõik nad panustavad vabast tahtest isiklikku aega selleks, et Eesti oleks turvalisem koht.

Ootame teie ettepanekuid siseturvalisuse vabatahtlike rühmade ja nende toetajate tunnustamiseks! Reglemendiga saab tutvuda siin: www.siseministeerium.ee/et/siseturvalisuse-vabatahtlike-ja-neid-toetanud-asutuste-tunnustamine

Kandidaate saab esitada 28. jaanuarini 2019.

Tunnustamise ettepanek

Vabatahtlike puhul too välja rühma nimi. Toetaja puhul inimese nimi ja isikukood või asutuse nimi ja registrikood.

Põhjenduse kirjeldus

Vabatahtlike rühma esitamisel: põhjendus, mille eest vabatahtlike rühm möödunud aastal tunnustust väärib. Toetaja esitamisel: tegevuste kirjeldus, mis annab kandidaadile õiguse vabatahtlike toetaja tunnustust kanda. Maksimaalselt 1800 tähemärki.
Palun märkida vabatahtlike toetaja puhul ka toetuse valdkond.

Esitaja kontaktid

NÄDALA EELINFO

Neljapäev, 22. august
- Siseminister Mart Helme ja rahvastiku minister Riina Solman osalevad Vabariigi Valitsuse istungil ja kabinetinõupidamisel.
- Kantsler Lauri Lugna kohtub siseministeeriumis USA saatkonna sisejulgeolekuvaldkonna ekspertidega.


Reede, 23. august
- Rahvastikuminister Riina Solman viibib visiidil Riias, Läti Vabariigis. Solman kohtub Läti Valitsuse demograafianõuniku ja sotsiaalkaitseministriga ning esineb ettekandega Globaalse Eesti programmist Eesti Kultuuriseltside Ühenduse suvekoolis. Samuti osaleb Solman pärgade asetamisel Läti Vabadussambale MRP aastapäeva tähistamiseks.

 

KRIISIOLUKORDADEKS VALMISTUMINE

- Sinu ja su pere hakkamasaamine kriisiolukordades sõltub eelkõige teist endast!

- Ennast ja oma pere saad kaitsta kõige paremini, kui valmistud kriisiolukordadeks ette!

- Vaid sina tead kõige paremini oma pere vajadusi ja võimalusi!

- Tee kriisideks valmistumisel koostööd naabrite ja kogukonnaga!

- Ole valmis nädal aega iseseisvalt hakkama saama!

Käitumisjuhised kriisiolukordadeks leiate veebilehelt www.kriis.ee.