Vabatahtlike tunnustamine 2019

Igal aastal tunnustab siseministeerium siseturvalisuse vabatahtlike rühmasid ning nende tegevuse toetajaid. Kõik nad panustavad vabast tahtest isiklikku aega selleks, et Eesti oleks turvalisem koht.

Ootame teie ettepanekuid siseturvalisuse vabatahtlike rühmade ja nende toetajate tunnustamiseks! Reglemendiga saab tutvuda siin: www.siseministeerium.ee/et/siseturvalisuse-vabatahtlike-ja-neid-toetanud-asutuste-tunnustamine

Kandidaate saab esitada 28. jaanuarini 2019.

EST

Tunnustamise ettepanek

Vabatahtlike puhul too välja rühma nimi. Toetaja puhul inimese nimi ja isikukood või asutuse nimi ja registrikood.

Põhjenduse kirjeldus

Vabatahtlike rühma esitamisel: põhjendus, mille eest vabatahtlike rühm möödunud aastal tunnustust väärib. Toetaja esitamisel: tegevuste kirjeldus, mis annab kandidaadile õiguse vabatahtlike toetaja tunnustust kanda. Maksimaalselt 1800 tähemärki.
Palun märkida vabatahtlike toetaja puhul ka toetuse valdkond.

Esitaja kontaktid