Vabatahtlike ja neid toetanud asutuste tunnustamine

Igal aastal tunnustame siseturvalisuse vabatahtlikke. Vabatahtlikud päästjad, merepäästjad või abipolitseinikud - annavad turvalise ühiskonna heaks olulise panuse, seda kõike oma vabast ajast ja tahtest.

Samal ajal peame meeles ka inimesi ja ühinguid, aga ka ettevõtteid ja asutusi, kes on siseturvalisuse vabatahtlikke toetanud või aitanud mõnel muul moel kaasa turvalisuse tõstmisele oma kogukonnas.

 

Tunnusta siseturvalisuse vabatahtlikke ja nende toetajaid


Ootame vabatahtlike rühmade (abipolitseinike rühmad, vabatahtlikud päästekomandod ja merepäästeühinguid) ning vabatahtlike toetajate kandidaate.

 • Tunnustamise ettepaneku saab esitada siseministeeriumi kodulehel www.siseministeerium.ee/vabatahtlikud-2017.
 • Ettepanekud on oodatud nii üksikisikute kui organisatsioonide poolt.
 • Kandidaatide esitamise tähtaeg on 31. jaanuar 2017.
 • Tähtajaks laekunud ettepanekute hulgast teeb valiku komisjon, kes teatab otsuse hiljemalt 14. veebruaril ning palub nii laureaadid kui esitajad 28. veebruaril toimuvale siseministri vastuvõtule.
 • Lisaks veebivormile on võimalus esitada ettepanek e-posti vabatahtlikud@siseministeerium.ee või posti teel (märksõnaga "Siseturvalisuse vabatahtlike ja nende toetajate  tunnustamine") aadressile Pikk tn 61, 15065 Tallinn.
 • Vajalikud dokumendid: vabatahtlike rühma vorm (183.38 KB, PDF) ja toetaja vorm. (198.69 KB, PDF)

  Tutvu ka siseturvalisuse vabatahtlike ja toetajate tunnustamise statuudiga (150.93 KB, PDF).
   

Lisainfo: siseministeeriumi kommunikatsiooniosakonna peaspetsialist Evelina Nõmme, 612 5031, evelina.nomme@siseministeerium.ee.

 

Siseturvalisuse valdkonna vabatahtlike ja nende toetajate tunnustamise statuut
 

Vabatahtlike rühmade tunnustamise kord

Siseministeerium tunnustab siseturvalisuse valdkonna vabatahtlike rühmitusi (päästekomandosid, merepäästeühinguid, abipolitseinike rühmi) panuse eest Eesti siseturvalisuse suurendamisse ja vabatahtlikkuse arendamisse.

Tunnustused antakse järgmiselt:

 • Aasta vabatahtlik päästekomando või reservpäästerühm – vabatahtlik päästekomando või reservpäästerühm, kes on andnud panuse Eesti siseturvalisuse suurendamisse ning vabatahtlikkuse arendamisse, osaledes oskuslikult päästesündmuse lahendamises ja/või ennetustöös, tehes läbi erakordse organisatsioonilise arengu või suurendades liikmete arvu.
 • Aasta vabatahtlik merepäästeühing – vabatahtlik merepäästeühing, kes on andnud panuse Eesti siseturvalisuse suurendamisse ja vabatahtlikkuse arendamisse, osaledes oskuslikult elutähtsa sündmuse lahendamises, tehes läbi erakordse organisatsioonilise arengu või suurendades liikmete arvu.
 • Aasta abipolitseinike rühm – abipolitseinike rühm, kes on andnud panuse Eesti siseturvalisuse suurendamisse ja vabatahtlikkuse arendamisse, panustades märkimisväärselt politsei tegevusse, tehes läbi erakordse organisatsioonilise arengu või suurendades liikmete arvu.

Siseministeerium pöördub kandidaatide esitamise üleskutsega Politsei- ja Piirivalveameti ning Päästeameti poole, kes esitavad oma ettepanekud. Valiku kinnitab siseministri moodustatud komisjon.

Igas ülaltoodud kategoorias tunnustatakse ühte rühma siseministri tänukirja ja kingitusega. Tunnustuse saajad otsustab siseminister, kes kinnitab tunnustuse saajad käskkirjaga. Tunnustuse saajad avalikustatakse pärast nende väljakuulutamist. Tunnustuse antakse üle Siseministeeriumis igal aastal läbiviidaval pidulikul aktusel.

Siseturvalisuse valdkonna vabatahtlike toetajate tunnustamise kord

 • Aasta vabatahtlike toetaja - tunnustus antakse füüsilisele või juriidilisele isikule või isikute grupile, kes on oma tegevusega toetanud vabatahtlike päästjate, vabatahtlike merepäästjate või abipolitseinike tegevust Eestis või andnud muul vabatahtlikkust toetaval moel panuse Siseministeeriumi eesmärkide täitmiseks ühiskonna turvalisuse tõstmisel.

Tunnustus antakse kuni kümnele füüsilisele või juriidilisele isikule ja kolmale rühmale kalendriaasta jooksul antud panuse eest siseturvalisuse valdkonna vabatahtlikkuse toetamisse. Tunnustust ning sellega seotud sümboolikat ja meeneid võib kasutada vaid koos vastava aastanumbriga.

Siseministeerium pöördub kandidaatide esitamise üleskutsega Päästeameti, Politsei- ja Piirivalveameti, mittetulundusühingute liitude, ettevõtjate liitude ning maavalitsuste poole, kes võivad üleskutset levitada. Kandidaate saavad esitada kõik füüsilised ja juriidilised isikud. Esmavaliku kandidaatidest teevad Päästeamet ja Politsei- ja Piirivalveamet. Lõpliku valiku teeb siseministri moodustatud alaline komisjon.

 

2016. aastal tunnustatud vabatahtlikud ja toetajad
 

Aasta vabatahtlik päästekomando – Rõngu Vabatahtliku Päästeseltsi vabatahtlik päästekomando

Rõngu vabatahtlik päästekomando alustas tööd juba 1998. aastal. Neil oli möödunud aastal 116 väljasõitu, mida on kaks korda enam 2014. aastal. Päästeseltsi ruumides paiknevas õppeklassis viiakse läbi täiendkoolitusi ja ennetustöö alaseid loenguid. Praeguseks on koostöös Tartu Ennetusbürooga toimimas huvialaring, millest võtavad osa erinevas vanuses noored, kelledest loodetakse tulevikus täiendust vabatahtlikele päästjatele.

Aasta abipolitseinike rühm – PPA Jõhvi politseijaoskonna abipolitseinike rühm

Jõhvi politseijaoskonna abipolitseinikud osalevad aktiivselt erinevatel üritustel, kus tutvustatakse abipolitseinike tööd ja vabatahtlike võimalusi oma kogukonna turvalisemaks muutmisel. Nad on nii kohalikul kui vabariiklikul tasandil edukalt vabatahtlikku tegevust propageerinud. Möödunud aastal panustasid Jõhvi rühma abipolitseinikud politseilisse tegevusse üle 7600 tunni ehk enam kui 960 tööpäeva jagu.

Aasta vabatahtlik merepäästeühing – Vormsi Merepääste Selts

2015. aasta vabatahtliku merepäästeühingu aunimetuse pälvis Vormsi Merepääste Selts, mille eesmärgiks on tagada navigatsioonihooajal mereohutus Lääne-Eesti saarestikus Vormsi, Hiiumaa, Haapsalu ja Noarootsi vahelisel alal. Lisaks on ühing olnud kohalikule kogukonnale toeks merekiirabi teenuse osutamisel. Selleks on seltsil lisaks paadile ka maastur, mis aitab neilt meedikuid raskesti ligipääsetavatesse kohtadesse toimetada.

Aasta siseturvalisuse vabatahtlike toetajad

Tunnustuse pälvisid AS Silberauto, Sindi Linnavalitsus, Viru-Nigula Vallavalitsus, Saaremaa Vabatahtliku Merepäästeseltsi juhatuse liige Maidu Lempu, OÜ Konesko Autotarvik,  OÜ Tugev Partner Võrumaa Autokooli juhataja Raul Kell, Paide Linnavalitsus ja Tallink Grupp AS.

Viimati uuendatud: 11. jaanuar 2017