Sa oled siin

Uudised

03.08.2020|Siseministeerium

Siseminister: eneseisolatsiooninõudeid rikkunud ukrainlased ja nende tööandjad peavad rikkumiste eest vastutama

30. juulil korraldasid Politsei- ja Piirivalveamet ning Terviseamet ühiskontrolli, mille tulemusel selgus, et 21. juulil erilennukiga Eestisse saabunud ukrainlased rikkusid 46-l korral riiki sisenemise tingimusi. Ukrainlaste Eestisse saabumise tingimuseks oli, et tööandja on kohustatud korraldama...
Ruth Annus
29.07.2020|Siseministeerium

Siseministeerium: Eesti riik teeb kõik, et välistada e-residentsuse programmist välismaalased, kes ei ole õiguskuulekad

Eesti riik teeb kõik selleks, et e-residentsuse programmi ei satuks välismaalased, kes ei ole õiguskuulekad või kujutavad ohtu avalikkusele. Siseministeerium töötab selle nimel, et saada e-residentsust taotlevate inimeste kohta teistest riikidest võimalikult palju andmeid. Seejuures on järjest enam...
Foto: Politsei- ja Piirivalveamet
27.07.2020|Siseministeerium

Arestimajade kinnipeetavate õigused muutuvad

Siseministri määrusega muudetakse arestimajade sisekorraeeskirja, et täpsustada kinnipeetavate õigusi. Siseminister Mart Helme sõnul ajakohastatakse arestimajade sisekorraeeskirja muudatustega kinnipidamise tingimusi ja korda ning lahendatakse mitu praktikas ilmnenud probleemi. „Näiteks on ette...
23.07.2020|Siseministeerium

Õpirände reeglites kavandatavad muudatused aitavad pidurdada riskiriikidest pärit kogukondade kasvamist

Tänasel valitsuskabinetiistungil lepiti kokku Siseministeeriumi poolt koalitsioonipartneritele esitletud õpirännet puudutavates välismaalaste seaduse muudatustes. Muudatused puudutavad üksnes kolmandate riikide välisüliõpilasi ning nende eesmärgiks on piirata kõrge sisserände ja sisejulgeoleku...
21.07.2020|Siseministeerium

Siseminister Mart Helme välismaalaste seaduse eelnõust: levima on läinud poolik variant

Viimastel päevadel on palju räägitud õpirände võimalikest muutustest, mida pole veel valitsuskabinetis lõpuni arutatud. Meedias diskuteeritud välismaalaste seaduse eelnõu saadeti alles esialgsel kujul asutusesiseseks kasutamiseks teistele ministeeriumitele. Eelnõu lõplikku versiooni, mis lähtub...
20.07.2020|Siseministeerium

Tänasest jõustuvad seadusemuudatused, mis tõkestavad Eestis töötamise reeglite kuritarvitamist

Tänasest jõustuvad välismaalaste seaduse, tulumaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muudatused, mille eesmärk on tõkestada Eestis töötamise reeglite eiramist. Ühtlasi tagatakse muudatustega, et Eestis töötavate välismaalaste töötasu pealt makstav tulumaks laekub Eestisse ja seda saab kasutada...
20.07.2020|Siseministeerium

Kohanemisprogramm Settle in Estonia otsib partnerit keeleõppe koolituste läbiviimiseks

Rahvastikuministri haldusala poolt välja kuulutatud hanke korras otsitakse partnerit kohanemisprogrammi Settle in Estonia A1 ja A2 keeleõppe koolituste läbiviija leidmiseks kuni 2023. aasta keskpaigani. Teenuse sihtgrupiks on juba Eestisse elama asunud uussisserändajad. Keeleõppe pakkumise...
17.07.2020|Siseministeerium

Siseminister: soovime kriisireservi lõplikud lahendused panna paika koostöös

Siseminister Mart Helme selgitas tänasel pressikonverentsil politsei ja piirivalve kriisireservi loomise vajalikkust ja põhimõtteid. Praegu esimesel kooskõlastusringil oleva kriisireservi loomise eelnõu osas soovib Siseministeerium teha tagasiside andjatega igakülgset koostööd. „Eesti riigikaitse...
16.07.2020|Siseministeerium

Siseministeeriumi partnerina ennetusprogrammi elluviimiseks jätkab MTÜ SPIN

Siseministeeriumi konkursi tulemusena jätkab noortele arenguvõimaluste pakkumist SPIN-programmi abil MTÜ SPIN. Siseminister Mart Helme sõnul on väga oluline, et programmi viivad ellu inimesed, kes on südamega asja juures. „Nende tegevus aitab luua noortele võimalusi ennast teostada, arendada,...
15.07.2020|Siseministeerium

Juunis registreeriti 1211 sündi, sealhulgas aasta kolmandad kolmikud

Siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakonna andmetel registreeriti juunis Eesti perekonnaseisuasutustes kokku 1211 sündi, neist 592 tütarlast ja 619 poisslast. „Lastekaitsekuule kohaselt tõi juuni sel korral lausa veerandsajale perele mitmikke. Ida-Virumaal nägid ilmavalgust selle aasta...

Lehed