Sa oled siin

Uudised

23.09.2020|Siseministeerium

Siseminister Helme: Euroopa Komisjoni uus rände- ja varjupaigalepe peab sobima kõikidele liikmesriikidele

Siseminister Mart Helme sõnul hakkavad Euroopa Liidu liikmesriigid Euroopa Komisjoni uue rände- ja varjupaigaleppe ettepaneku kohta alles ühiseid seisukohti kujundama. „On oluline rõhutada, et tegemist on Euroopa Komisjoni esialgsete ettepanekutega, mida alles hakatakse liikmesriikide poolt...
23.09.2020|Siseministeerium

Rahvastikuminister ja Pere Sihtkapital kuulutavad välja konkursi Aino Järvesoo nimelisele auhinnale

Rahvastikuminister ja Pere Sihtkapital kuulutavad 23. septembril välja konkursi professor Aino Järvesoo auhinnale. Auhind antakse välja neile, kes on rahvastiku arengu või selle valdkonna edendamisega ühiskonnas või meedia vahendusel eriliselt silma paistnud. Kandidaate auhinnale saab esitada kuni...
22.09.2020|Siseministeerium

Koolinoorte ideekonkurss „Mina suudan“ ootab noorte ideid

Koolinoorte ideekonkurss „Mina suudan“ ootab alates homsest 14. oktoobrini noorte ettepanekuid neid enim puudutavatest probleemidest ja nende lahendustest. Rahvastikuminister Riina Solman kommenteeris konkursi vajalikkust öeldes, et kodanikuühiskonnal on oluline roll ühiskonnas ja noorte pealekasv...
21.09.2020|Siseministeerium

Eesti ja Soome rahvastikuregistrite andmevahetus liigub X-teele

Eesti ja Soome rahvastikuregistrite vaheline andmevahetus viidi osaliselt üle X-tee platvormile. Seni on andmeid edastatud failidega. Rahvastikuregistrite-vaheline andmevahetus toimub automaatselt kord nädalas ning tagab mõlema registri andmete õigsuse. Rahvastikuminister Riina Solman rõhutas...
17.09.2020|Siseministeerium

Valitsus võtab 10 inimeselt ebaausal teel saadud Eesti Vabariigi kodakondsuse

Tänasel istungil tehtud otsuse kohaselt võtab Vabariigi Valitsus Eesti kodakondsuse ära 10 inimeselt, kes on esitanud kodakondsuse taotlemisel valeandmeid. Kodakondsuse äravõtmine puudutab naturalisatsiooni korras Eesti kodakondsuse saanud isikuid. 2015. aastal tuvastas Politsei- ja Piirivalveamet...
17.09.2020|Siseministeerium

Rahvastikuminister: kolmandate ja neljandate laste sünnid kompenseerivad mõneti üldist sündide vähenemist

Siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakonna andmetel registreeriti augustis Eesti perekonnaseisuasutustes kokku 1116 sündi, neist 531 tütarlast ja 585 poisslast. Rahvastikuminister Riina Solman tõdes sündide arvu kommenteerides, et kahjuks jäid augustikuu sünnid arvult loodetust väiksemaks. „...
10.09.2020|Siseministeerium

Korrastatakse välismaalaste Eestis viibimise, õppimise ja töötamise reegleid

Siseminister Mart Helme tutvustas tänasel valitsuse istungil välismaalaste seaduse ja  sellega kaasnevalt teiste seaduste muutmise eelnõud, mille eesmärk on korrastada välismaalaste Eestis viibimise, õppimise ja töötamise reegleid. Vabariigi valitsus saadab eelnõu menetlemiseks Riigikogule....
04.09.2020|Siseministeerium

Eesti rahvastiku- ja perepoliitika on naabrite seas eeskujuks

Läti president Egils Levits avas 03. septembril Riias Seimi 2020. aasta sügisistungjärgu ning tõi oma avakõnes esile Eesti rahvastiku- ja perepoliitikat ning rahvastikuministri ametikoha loomist. Levits rõhutas rahvastiku- ja perepoliitika olulisust riigi kestlikkuse tagajana. Ta ütles, et Läti...
03.09.2020|Siseministeerium

Solman: koroonakriis näitas selgelt, et majanduskriisi ajal vajavad pered lisatuge

Rahvastikuminister Riina Solman tänas Sotsiaalkindlustusameti töötajaid ja andis Marjana Lazarenkovile tänukirja olulise panuse eest Covid-19 kriisi lahendamisel.  2. ja 3. septembril toimub Toilas sotsiaalkindlustusameti töötajatele mõeldud seminar, mis koondab igapäevaselt üle-eesti...
01.09.2020|Siseministeerium

Solman: tarkusepäeva rõõmsat õhinat tuleb kiusu eest kaitsta

Tänasel tarkusepäeval tervitas rahvastikuminister Riina Solman veidi ebaharilikes oludes kooli minevaid lapsi,  nende peresid ja õpetajaid ning soovis rõõmu ja õpihimu. Minister ütles head uut kooliaastat soovides, et koolikeskkond mängib olulist rolli lapse isiksuse kujunemisel, mistõttu on...

Lehed