Sa oled siin

Uudised

30.10.2014|Siseministeerium

Mereala planeerimisel suureneb rahvusvaheline koostöö

SISEMINISTEERIUM, 28. august 2014 - Septembris jõustuv mereruumi planeerimise direktiiv paneb Euroopa Liidu liikmesriikidele kohustuse oma mereala ruumilise planeerimise läbiviimiseks hiljemalt 2021. aastaks. Merealade kasutamise järele on kasvav nõudlus erinevatel eesmärkidel nagu...
30.10.2014|Siseministeerium

Siseminister andis korralduse erakorralise auditi läbiviimiseks SMIT-is

SISEMINISTEERIUM, 27. august 2014 - Siseminister Hanno Pevkur andis täna ministeeriumi siseauditi osakonnale korralduse viia läbi erakorraline audit, kontrollimaks tänases Eesti Päevalehes toodud anonüümseid väiteid Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuses (SMIT) toimuva kohta. „...
30.10.2014|Siseministeerium

Siseministeerium toetab Mulgimaa arengut 16 000 euroga

SISEMINISTEERIUM, 26. august 2014 - Siseministeerium eraldab Mulgi Kultuuri Instituudile 16 000 eurot, et aidata kaasa Mulgimaa piirkonna strateegiliste visioonide loomisele ja arenguprojektide ettevalmistamisele. Siseminister Hanno Pevkuri sõnul on toetus suunatud sellele, et 2013. aastal...
30.10.2014|Siseministeerium

Siseminister viib Saaremaa ühisvalla moodustamise uuesti valitsuse istungile

SISEMINISTEERIUM, 22.august 2014 - Lümanda, Kärla ja Kaarma vallavanemad saatsid siseministrile ja peaministrile kirja, milles teevad ettepaneku anda liitumise tulemusena moodustatava valla nimeks Lääne‐Saare vald. Varasemalt on valitsus kaalunud kolme valla liitumise tulemusena moodustatavale...
30.10.2014|Siseministeerium

Homme mälestatakse Lindamäel kommunismi- ja natsismikuritegude ohvreid

SISEMINISTEERIUM, 22. august 2014 - Laupäeval, 23. augustil kell 12 toimub Tallinnas Lindamäel Linda kuju juures kommunismi ja natsismi ohvrite mälestustseremoonia. Mälestustseremoonial esinevad sõnavõttudega välisminister Urmas Paet, Euroopa Parlamendi liige Tunne Kelam ja diplomaatilise...
30.10.2014|Siseministeerium

Juulikuus registreeriti 1349 sündi

SISEMINISTEERIUM, 18. august 2014 - Siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakonna andmeil registreeriti juulikuus Eesti perekonnaseisuasutustes kokku 1349 sündi, neist 726 poisslast ja 623 tütarlast. Kaksikuid registreeriti 20 paari, neist 9 paari poisse, 6 paari tüdrukuid ja 5 segapaari...
30.10.2014|Siseministeerium

Regioonidevahelise koostöö programm toetab keskkonnasäästlikke ja uuendusmeelseid ettevõtteid

SISEMINISTEERIUM, 14. august 2014 - Valitsus kiitis täna heaks regioonidevahelise koostöö toetusprogrammi jätkamise. Euroopa Regionaalarengu Fondist toetatakse programmi ligikaudu 360 miljoni euroga. Euroopa territoriaalse koostööprogrammi „INTERREG Euroopa programm 2014–2020“ eesmärgiks on...
30.10.2014|Siseministeerium

Kohanemisprogramm aitab uussisserändajatel Eestisse sisse elada

SISEMINISTEERIUM, 14. august 2014 - Siseminister Hanno Pevkur allkirjastas määruse, mis loob Eestisse elama asuvatele välismaalastele võimaluse tuleva aasta sügisest osaleda sisseelamist toetavas kohanemisprogrammis. „Teiste riikide praktika näitab, et mida kiiremini ja edukamalt sisserändaja...
30.10.2014|Siseministeerium

Siseministeerium eraldab väikesaarte elukeskkonna arendamiseks 748 700 eurot

SISEMINISTEERIUM, 4. august 2014 - Siseminister Hanno Pevkur kinnitas väikesaarte programmi 2014. aasta tegevuskava, millega toetatakse väikesaarte elanikele osutatavate esmatähtsate teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti suurendavaid projekte 748 700 euroga. Toetust saab 10 erinevat projekti...
Vabatahtlikud päästjad (Foto: Siseministeerium / Annika Haas)
30.10.2014|Siseministeerium

KÜSK toetas esimesel poolaastal vabakonda 1,84 miljoni euroga

SISEMINISTEERIUM, 22. juuli 2014 - 2014. aasta esimesel poolaastal toetas siseministri valitsemisalasse kuuluv Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) vabakonna esitatud algatusi 1,84 miljoni euroga, riigipoolse toe sai kokku 630 projekti. „Senise töö tulemusel on KÜSK muutunud oluliseks...

Lehed