Sa oled siin

Uudised

Lauri Lugna
03.07.2015|Siseministeerium

Pevkur teeb ettepaneku nimetada kantsleriks Lauri Lugna

Siseminister Hanno Pevkur teeb Vabariigi Valitsusele ettepaneku nimetada siseministeeriumi kantsleriks praegune maanteeameti peadirektori asetäitja Lauri Lugna. Hanno Pevkuri sõnul on Lauri Lugna väga hea kandidaat nii vastutusrikkale kohale kui siseministeeriumi kantsler. "Tema hariduslik...
03.07.2015|Siseministeerium

Riigihaldusminister esitas kandidaadid Valga ja Lääne maavanema kohtadele

Riigihalduse ministri Arto Aasa ettepanekul võiks Valgamaa arengu eestvedamist jätkata senine maavanem Margus Lepik. Lääne maavanema kandidaadiks esitas minister Neeme Suure. „Margus Lepik ja Neeme Suur on oma maakonnas end juba tõestanud mehed, kellel on varasem kogemus nii omavalitsuse kui ka...
01.07.2015|Siseministeerium

Tänasest jõustub uus planeerimisseadus

Tänasest jõustub uus planeerimisseadus, mis aitab vältida planeeringu menetlusaja põhjendamatult pikaks venimist ja lihtsustab riiklikult oluliste ehitiste rajamist. Kodaniku jaoks väheneb detailplaneeringute koostamise kohustus ja võrreldes kehtinud seadusega on sätestatud konkreetsed...
30.06.2015|Siseministeerium

Täna esitletakse eesti-läti ja läti-eesti sõnaraamatuid

Täna kell 15 esitletakse Eesti Keele Instituudis (Roosikrantsi 6, Tallinn) Eesti-Läti piiriülese koostöö programmi raames valminud eesti-läti ja läti-eesti sõnaraamatut. "Kuigi koostöö eestlaste ja lätlaste vahel on eri elualadel tihe, on omavahelises suhtluses harjutud kasutama pigem mõne...
25.06.2015|Siseministeerium

Valitsus kiitis heaks Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi

Valitsus kiitis oma tänasel istungil heaks Eesti-Vene programmi aastateks 2014-2020, mille eesmärgiks on piiriäärsete regioonide arengu toetamine ja konkurentsivõime tugevdamine. Riigihalduse minister Arto Aasa sõnul on Eesti ja Venemaa programmi raames kokku leppinud viies suuremahulises...
Hanno Pevkur kutsub pankrotimenetluse osalisi üles kiirete kompromisslahenduste leidmisele.
19.06.2015|Siseministeerium

Siseminister tegi ettepanekud Narva Aleksandri koguduse pankrotiküsimuse lahendamiseks

Siseminister Hanno Pevkuri hinnangul tuleks Narva Aleksandri koguduse pankrotivara koosseisust välja arvata Narva Aleksandri kirik ja kalmistud. Minister kutsub pankrotimenetluse osalisi üles kiirete kompromisslahenduste leidmisele. Siseminister saatis Narva Aleksandri koguduse...
18.06.2015|Siseministeerium

Lennureisijate broneeringuinfosüsteemi arendusteenuse riigihanke võitis Morpho SAS

Lennureisijate broneeringuinfosüsteemi PNR arendusteenuse riigihanke võitis Safran gruppi kuuluv Morpho SAS, kellega sõlmitakse raamleping. PNR infosüsteemi arendusteenuse maksumus on 3,84 miljonit eurot, mida rahastatakse 90% ulatuses  Euroopa Liidu kuritegevuse ennetamise ja tõkestamise...
17.06.2015|Siseministeerium

Riigihaldusminister avaldab Saaremaa omavalitsuste ühinemisele toetust

Riigihaldusminister Arto Aasa sõnul on Saaremaal ühinemisläbirääkimisi pidavad kohalikud omavalitsused heaks näiteks initsiatiivist ja eestvedamisest. Tugevamate ja võimekamate omavalitsuse loomine võimaldab arendada piirkonda kui tervikut, mõeldes kaugemale praeguste omavalitsuste piiridest,...
17.06.2015|Siseministeerium

Siseminister Pevkur: riikidel on õigus ebaseaduslikult riigis viibivad põgenikud välja saata

Eile õhtul Luksemburgis lõppenud Euroopa Liidu siseministrite kohtumisel arutati lisaks Euroopa Rändeagendale ka sellega kaasuvat ebaseaduslikult riikides viibivate põgenike väljasaatmise ja tagasipöördumise teemat. Pevkuri sõnul on Euroopa Liidul palju teha selleks, et ebaseadusliku rände...
15.06.2015|Siseministeerium

Siseminister Pevkur tänas piiriäärseid eramaaomanikke koostöö eest

Siseminister Hanno Pevkur kohtus Kagu-Eesti visiidi käigus Eesti-Vene piiril asuvate eramaakruntide omanikega, kes on andnud nõusoleku nende käsutuses olevatel maaüksustel piiririba väljaehitamiseks vajalike tööde tegemiseks. Minister tänas neid ülesnäidatud riigimehelikkuse eest. Pevkuri...

Lehed