Sa oled siin

Uudised

06.11.2015|Siseministeerium

Siseministeerium eraldab 200 000 eurot kogukondliku turvalisuse tõstmiseks

Kogukondliku turvalisuse suurendamiseks toetab siseministeerium 12 algatust, millega arendatakse oluliselt turvalise elukeskkonna loomisse panustavaid võrgustikke, sealhulgas suurendatakse politsei, kohalike omavalitsuste, külaseltside ja korteriühistute koostööd, parandatakse vabatahtlike...
04.11.2015|Siseministeerium

Hannes Kont: Julgeolek saab alguse kodanike tahtest oma riiki kaitsta

Täna Lääne-Virumaal toimuval julgeoleku ja riigikaitse teemalisel seminaril esinenud siseministeeriumi asekantsler Hannes Kont rõhutas, et Eesti julgeolek ja turvalisus saab eelkõige alguse meie elanike tahtest oma lähedasi, kogukonda ja riiki kaitsta. „Antud seminar on hea näide kogukondlikkust...
26.10.2015|Siseministeerium

Riik ostab 43 uut päästeautot

Euroopa Ühtekuuluvusfondi projekti raames hangitakse Päästeametile lähiaastatel kokku 43 uut päästevarustusega komplekteeritud päästeteenistuse põhiautot, mille kogumaksumuseks on 15 260 700 eurot. Siseminister Hanno Pevkuri sõnul on uute päästeautode ostmine järgmine loomulik käik...
Siseminister andis Vello Salole teenetemärgi üle täna Pirita kloostris.
25.10.2015|Siseministeerium

Siseminister andis Vello Salole üle ministeeriumi teenetemärgi

Preester Vello Salo pälvis siseministeeriumi hõbeteenetemärgi suure panuse eest Eesti usu- ja kultuuriellu ning silmapaistvate teenete eest okupatsioonivõimude repressiivpoliitika uurimisel. Siseminister Hanno Pevkur andis teenetemärgi üle täna Pirita kloostris. „Tänavusel Maarjamaa 800....
22.10.2015|Siseministeerium

Erkki Koort: Julgeoleku kindlustamisel on oluline Euroopa Liidu ülene koostöö

Brüsselis toimunud sisejulgeolekualase operatiivkoostöö alalise komitee (COSI) kohtumisel arutati muuhulgas Euroopa Liidus tegutsevate motojõukude seotust kuritegevuse ja narkokaubandusega. Kohtumisel osalenud sisejulgeoleku asekantsler Erkki Koorti sõnul tuleb oluliselt suurendada Euroopa Liidu...
14.10.2015|Siseministeerium

Septembris registreeriti 1307 sündi

Siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakonna andmetel registreeriti septembris Eesti perekonnaseisuasutustes kokku 1307 sündi, neist 644 tütarlast ja 663 poisslast. Kaksikuid registreeriti 24 paari, neist seitse paari poisse, viis paari tüdrukuid ja kaksteist segapaari. Tallinnas...
12.10.2015|Siseministeerium

Käivitub noortele suunatud vägivallaennetuse programm

Siseministeeriumi toetusel ja Eesti Seksuaaltervise Liidu juhtimisel viiakse  2015-2016. aastal läbi uus noortele suunatud vägivallaennetuse programm, mille eesmärgiks on vähendada noorte vägivaldset käitumist. Vägivald ja eriti just lähisuhtevägivald on jätkuvalt murettekitav. Uuringud...
Kohanemisprogrammi baasmooduli koolitusel osalejad. Foto: Terje Lepp
10.10.2015|Siseministeerium

Algasid kohanemisprogrammi koolitused uussisserändajatele

Alanud on uussisserändajatele suunatud koolitused, mis aitavad Eestisse elama asunud välismaalastel kiirelt ning mugavalt omandada Eestis edukaks hakkamasaamiseks vajalikud esmased teadmised ja oskused. Kohanemisprogramm koosneb erinevatest teemapõhistest koolitusmoodulitest ja algtaseme...
08.10.2015|Siseministeerium

Siseminister Pevkur: illegaalsete immigrantide tagasisaatmine peab paremini toimima

Tänasel Euroopa Liidu siseministrite kohtumisel leidsid ministrid, et rahvusvahelise kaitse õigust mitteomavad inimesed tuleb tagasi saata tõhusamalt kui seda senini on suudetud teha. „Kõige tähtsam on kõikide liikmesriikide poolt heakskiidetud tagasivõtupoliitikat ka reaalselt rakendada – see...
08.10.2015|Siseministeerium

Siseminister kutsub üles esitama kodanikupäeva aumärgi kandidaate

Siseminister Hanno Pevkur kutsub üles esitama kodanikupäeva aumärgi tunnustusele inimesi, kes on silma paistnud kodanikuaktiivsuse, vabatahtliku töö või panusega ühiskonnaellu.  „Juba kaheksateistkümnendat korda tunnustab siseministeerium kodanikupäeva aumärgiga neid inimesi meie seast,...

Lehed