Sa oled siin

Uudised

21.04.2021|Siseministeerium

Siseministeerium otsib partnerit kohalikele omavalitsustele suunatud rände-, kohanemis- ja lõimumisteemaliste maakondlike teabepäevade läbiviimiseks

Taotlusvooruga „Rände-, kohanemis- ja lõimumisteemalised maakondade teabepäevad“ otsib Siseministeerium partnerit teabepäevade korraldamiseks kohalike omavalitsuste ja nende allasutuste töötajatele, kes oma töös puutuvad kokku uussisserändajatega ja teisest rahvusest püsielanikega. Kohalike...
15.04.2021|Siseministeerium

Siseministeerium tunnustas siseturvalisuse vabatahtlikke

Siseministeerium tunnustas juba kümnendat aastat järjest siseturvalisuse vabatahtlike rühmi eelmisel aastal tehtu eest ning tänas inimesi, ettevõtteid, asutusi ja ühinguid, kes meie riigi turvalisusse panustavad. Tseremoonia toimus sel aastal veebiülekandena. Oma avakõnes rääkis siseminister...
15.04.2021|Siseministeerium

Märtsis registreeriti 1230 sündi

Siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakonna andmetel registreeriti märtsis Eesti perekonnaseisuasutustes kokku 1230 sündi, neist 605 tütarlast ja 625 poisslast. Kaksikuid registreeriti 21 paari, neist viis paari poisse, kaheksa paari tüdrukuid ja kaheksa segapaari. Tallinnas registreeriti...
14.04.2021|Siseministeerium

Neljapäeval, 15. aprillil tunnustame siseturvalisuse vabatahtlikke

Siseministeerium tunnustab juba kümnendat aastat järjest siseturvalisuse vabatahtlike rühmi ning tänab inimesi, ettevõtteid, asutusi ja ühinguid, kes meie riigi turvalisusse panustavad. Kutsume Teid ülekannet jälgima neljapäeval, 15. aprillil algusega kell 15.00.   Ülekannet on võimalik...
05.04.2021|Siseministeerium

Eesti ja USA tugevdavad tuumajulgeolekualast koostööd

Siseministeerium ja Ameerika Ühendriikide Tuumaohutuse Amet sõlmisid täna koostöökokkuleppe, mille eesmärk on tõhustada radioaktiivsete ainete ebaseadusliku käitlemisega seotud kuritegude ennetamist ja tõkestamist. Siseministeeriumi sisejulgeoleku-, korrakaitse- ja migratsioonipoliitika...
01.04.2021

ABIS andmekogu loomine aitab kaasa pettuste ennetamisele ja julgeoleku tagamisele

Valitsus kiitis tänasel istungil heaks eelnõu riikliku automaatse biomeetrilise isikutuvastuse süsteemi andmekogu ehk ABISe loomiseks. Siseministeeriumi eestvedamisel loodav ABIS võimaldab hõivata ja säilitada biomeetrilisi isikuandmeid – sõrmejälgi ja näokujutisi ning teha biomeetriliste andmete...
31.03.2021|Siseministeerium

E-residendi digitaalse isikutunnistuse taotlejatel tuleb läbida senisest põhjalikum taustakontroll

Alates homsest, 1.aprillist jõustub siseministri määruse muudatus, millega  hakatakse tulevastelt e-residentidelt digitaalse isikutunnistuse taotlemisel küsima täiendavaid andmeid. Lisaandmete küsimise eesmärk on teha e-residendi digitaalse isikutunnistuse taotlejale senisest veelgi põhjalikum...
18.03.2021|Siseministeerium

Siseministeerium valmistab ette Politsei- ja Piirivalveameti uute hoonete rajamist Tallinnasse ja Tartusse

Valitsus kiitis täna heaks siseminister Kristian Jaani ettepaneku jätkata ettevalmistusi Politsei- ja Piirivalveametile Tallinnas ja Tartus uute hoonete rajamiseks. „Nii Tallinnas kui ka Tartus on Politsei- ja Piirivalveamet kuni 2025. aastani kestvate lepingutega üüripindadel, mistõttu peame...
18.03.2021|Siseministeerium

Siseturvalisuse valdkond saab lisaeelarvest ligi miljon eurot

Siseminister Kristian Jaani ettepanekul saab Siseministeeriumi valitsemisala lisaeelarvest ligi miljon eurot, et katta koroonaviirusega võitlemisest tingitud otsesed ja kaudsed kulud. „Siseturvalisuse valdkonnas töötame eesliinil, et tagada COVID piirangute järelevalve ja inimeste turvalisus....
17.03.2021|Siseministeerium

Kriisikomisjon sai ülevaate uuendatud riskianalüüsidest

Siseministri juhitava Vabariigi Valitsuse püsiva kriisikomisjoni aasta esimene istung keskendus asutuste valmisolekule erinevate kriisiolukordade lahendamiseks. Vabariigi Valitsuse määrusega on kehtestatud loetelu sündmustest, mis võivad põhjustada hädaolukorra ja mille kohta tuleb koostada...

Lehed