Sa oled siin

Uudised

15.06.2021

Riigikogu võttis vastu ABIS andmekogu loomise seaduse

Riigikogu võttis tänasel istungil vastu automaatse biomeetrilise isikutuvastuse süsteemi andmekogu ehk ABISe loomise seaduse. ABISe eesmärk on biomeetriliste isikuandmete parem kaitse, senisest efektiivsem kuritegevuse vastu võitlemine ning kaasaegase tipptehnoloogia kasutuselevõtmine juba täna...
15.06.2021|Siseministeerium

Mais registreeriti 1148 sündi

Siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakonna andmetel registreeriti mais Eesti perekonnaseisuasutustes kokku 1148 sündi, neist 536 tütarlast ja 612 poisslast. Kaksikuid registreeriti 28 paari, neist kaksteist paari poisse, üheksa paari tüdrukuid ja seitse segapaari. Tallinnas registreeriti 422...
14.06.2021

Siseministeerium ja PPA uuendasid koostööd Eesti Abipolitseinike Koguga

Täna allkirjastasid siseminister Kristian Jaani, Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) peadirektor Elmar Vaher ja Eesti Abipolitseinike Kogu juhatuse liikmed Illimar Reinbusch, Agnes Pihlak ja Priit Mikk kolmepoolse koostööleppe, mille eesmärk on tugevdada koostööd turvalisuse loomisel ja...
10.06.2021

ABIS eelnõu eesmärk ja sisu on sama nagu 7 kuud tagasi kooskõlastusringile saatmise ajal

Praegu Riigikogus menetlemisel oleva automaatse biomeetrilise isikutuvastuse süsteemi andmekogu ehk ABISe eelnõu saadeti kooskõlastusringile 13. oktoobril 2020. Eelnõu eesmärk ja sisu oli siis ja on ka praegu biomeetriliste isikuandmete parem kaitse, milleks luuakse riiklik keskne andmekogu ABIS....
09.06.2021|Siseministeerium

Vabariigi Valitsuse kriisikomisjon pidas Siseministeeriumi juhtimisel viimase istungi, „teatepulk“ anti üle Riigikantseleile

Vabariigi Valitsuse kriisikomisjoni viimane siseministeeriumi eestvedamisel toimunud istung keskendus hädaolukordade uuendatud riskianalüüside tulemustele, asutuste koostööle COVID-19 tervishoiukriisi lahendamisel ning kriisireguleerimise korraldamise seadusandlikele muudatustele....
Siseturvalisuse arengukava 2020–2030
03.06.2021|Siseministeerium

Siseminister: turvalisuse keskmes on inimese elu, tervis, vara ja elukeskkond

Valitsus kiitis tänasel istungil heaks Siseministeeriumi ja paljude partnerite ühistööna koostatud „Siseturvalisuse arengukava 2020–2030“, milles on kokku lepitud siseturvalisuse valdkonna suunad järgnevaks kümneks aastaks. Siseminister Kristian Jaani tõi välja, et 92 protsenti Eesti inimestest...
28.05.2021

Siseministeerium otsib ingliskeelse veebiväljaande loojat, et tõsta uussisserändajate teadlikkust Eestis toimuvast

Taotlusvooruga „Ingliskeelse veebiväljaande (edasi)arendamine kolmandate riikide kodanikele Eestis“ otsib Siseministeerium partnerit, kelle tegevuse toel tõuseks Eestis elavate ja inglise keelt rääkivate uussisserändajate, sh kolmandate riikide kodanike teadlikkus Eestis toimuvast. Veebiväljandest...
26.05.2021|Siseministeerium

Siseministeerium uuendas koostöölepet Eesti Turvaettevõtete Liiduga

Täna allkirjastasid siseminister Kristian Jaani ja Eesti Turvaettevõtete Liidu tegevjuht Andre Lilleleht koostööleppe järgmiseks kümneks aastaks. Leppe eesmärk on tugevdada koostööd turvalisuse loomisel ning korrakaitse- ja päästepoliitika kujundamisel. „Turvalisuse tagamine peab olema terviklik,...
24.05.2021|Siseministeerium

Siseministeerium ja PPA sõlmisid koostööleppe Eesti Naabrivalvega

Täna allkirjastasid siseminister Kristian Jaani, Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) peadirektor Elmar Vaher ja MTÜ Eesti Naabrivalve tegevjuht Marek Väljari kolmepoolse koostööleppe, mille eesmärk on tugevdada koostööd turvalisuse loomisel ja siseturvalisuse vabatahtlike tegevuste arendamisel....
24.05.2021|Siseministeerium

Siseministeeriumil valis kodanikuühiskonna arendamiseks neli strateegilist partnerit

Siseministeerium valis avaliku konkursi kaudu välja neli strateegilist partnerit, kes aitavad ellu viia aastatel 2021-2024 „Sidusa Eesti arengukava“ programmi „Kogukondlik Eesti“. Siseministeeriumi strateegilised partnerid järgmiseks neljaks aastaks on MTÜ Sotsiaalse Innovatsiooni Labor, MTÜ...

Lehed