Sa oled siin

Uudised

17.09.2019|Siseministeerium

Sisekaitse reserv aitab võidelda laiahaardeliste kriisidega

Siseministeerium loob tulenevalt laiapindse riigikaitse käsitlusest sisekaitse reservi, et tõsta võimekust mastaapsete kriisidega toimetulekuks. Eesti riigikaitse lähtub laiapindsest riigikaitsest, mille kohaselt võetakse arvesse palju mitmekesisemaid ohte kui vaid sõjalised rünnakud. Vastavalt...
13.09.2019|Siseministeerium

Augustis registreeriti 1305 sündi

Siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakonna andmetel registreeriti augustis Eesti perekonnaseisuasutustes kokku 1305 sündi, neist 655 tütarlast ja 650 poisslast. Kaksikuid registreeriti 18 paari, neist seitse paari poisse, neli paari tüdrukuid ja seitse segapaari. Tallinnas registreeriti 438...
13.09.2019|Siseministeerium

Rahvastikuminister Riina Solman ja Pere Sihtkapital asuvad kujundama sündimust toetavat perepoliitikat

Rahvastikuminister Riina Solman kohtub täna pärastlõunal Pere Sihtkapital SA nõukogu liikmete ja juhatajaga, et arutada koostööd sündimust toetava perepoliitika pikaajalise visiooni kujundamisel, mis peaks valmima 2020. aasta maikuuks. Solmani sõnul tuleb visiooni koostamiseks teha koostööd kõigi...
12.09.2019|Siseministeerium

Ülemaailmse eestluse koostöökomisjon asub koostama Globaalse Eesti programmi

Valitsus otsustas tänasel istungil täiendada rahvastikuministri Riina Solmani ettepanekul ülemaailmse eestluse koostöökomisjoni koosseisu, nimetades sellesse kolm uut liiget. Uuteks komisjoniliikmeteks on Eesti Instituudi esindaja, Eesti Kultuuriseltside Ühenduse esindaja ja ühenduse Soome Eesti...
12.09.2019|Siseministeerium

Uus siseturvalisuse arengukava määrab kindlaks siseturvalisuse suunad ja riigiülese koostöö

Vabariigi Valitsus kiitis täna heaks „Siseturvalisuse arengukava 2020-2030“ koostamise plaani. Loodavas arengukavas määratletakse järgmise kümne aasta siseturvalisuse suunad ja koostöö erinevate osapoolte vahel. Uus arengukava koostatakse arvestades olulisemaid probleeme siseturvalisuse valdkonnas...
11.09.2019|Siseministeerium

Järgmise aasta sisserände piirarv arvestab Eesti majanduse arengu ja ühiskonna vajadustega

Siseminister Mart Helme saatis täna kooskõlastusringile kaks määruse eelnõud, mille järgi oleks 2020. aastal sisserände piirarv 1314 ning kehtestatakse sellele nii ajaline kui ka sihipärane jaotus. „Juba aastaid on elamislubade taotlemine sisserände piirarvu alusel toimunud õnne ja vilumuse najal...
08.09.2019|Siseministeerium

Rahvastikuministri pöördumine vanavanemate päeva puhul

Kallid vanavanemad ja vanavanavanemad! Täna on vanavanemate päev. Täna mõtlevad vanavanematele ka need, kes ehk igapäevaselt seda vähe teha jõuavad. Ometi on vanavanemad selline rikkus, mis toob meile naeratuse näole. Iga laps vajab vanemavanemaid ja vastupidi. Põlvkondadevaheline side rikastab,...
05.09.2019|Siseministeerium

Valitsus otsustas heaks kiita Sisejulgeolekufondi Eesti riikliku programmi aastateks 2014–2020 uues sõnastuses

Siseministeerium esitas valitsusele heaks kiitmiseks Sisejulgeolekufondi riikliku programmi muudatused, mis on vajalikud selleks, et Eesti saaks kasutusele võtta Euroopa Komisjoni poolt täiendavalt sihtotstarbeliselt eraldatud üle 6,46 miljonit euro. 2018. aasta lõpus võeti Euroopa Liidus vastu...
05.09.2019|Siseministeerium

Tervisekontrolli tingimused muutuvad abipolitseinikele mugavamaks

Valitsus võttis täna, 5. septembril vastu määruse, tänu millele aktsepteeritakse abipolitseinike tervisekontrollina ka teisi kehtivaid samaväärseid tervisekontrolle. Nii muutub abipolitseinikuks kandideerimine mugavamaks ja neil pole vaja ka edaspidi korduvaid tervisekontrolle dubleerida. „...
05.09.2019|Siseministeerium

Eesti võtab lõplikult üle relvaseaduse direktiivi

Valitsus kiitis tänasel istungil heaks relvaseaduse muudatused, millega võetakse täielikult üle Euroopa Liidu tulirelvadirektiiv. Muudatused puudutavad peamiselt EL-is relvadega reisivaid jahimehi ja laskesportlasi.  „Relvaseaduse muudatuste peamine põhjus tuleb Euroopa Liidu direktiivist,...

Lehed