Sa oled siin

Uudised

06.05.2021|Siseministeerium

Siseministri 100 päeva

Siseminister Kristian Jaani 100 päeva plaanis olnud ülesannete täitmise tulemusel muudetakse kriisideks valmistumine terviklikuks, suurendatakse ministeeriumite vahelist koostööd mereseiresüsteemi radarite uuendamiseks ja jätkusuutlikkuse tagamiseks ning tugevdatakse omavalitsuste ja politsei...
05.05.2021|Siseministeerium

Täna avati neli täiendavat e-residendi digi-ID väljastuskohta maailma tõmbekeskustes

Möödunud aastal allkirjastasid Siseministeerium, Politsei- ja Piirivalveamet ning BLS International Services Limited lepingu suurendamaks Eestile edu toonud e-residentsuse programmi kättesaadavust maailma eri paigus. Alates tänasest alustatakse e-residendi digitaalsete isikutunnistuste väljastamist...
29.04.2021

Politsei- ja Priivalveameti mereüksus viiakse 2022. aasta lõpuks üle uude sadamasse

Täna valitsuses kinnitatud 2022-2025 riigieelarve strateegiaga otsustati eraldada Siseministeeriumile vahendid, et viia Politsei- ja Piirivalveameti mereüksus üle Miinisadama ja Hundipea sadama territooriumile. Selleks on Siseministeeriumile eraldatud 4,2 miljonit eurot Hundipea sadama...
29.04.2021

Politsei- ja Piirivalveameti uute hoonete projekteerimiseks Tallinnasse ja Tartusse eraldati 3,5 miljonit eurot

Valitsus kinnitas täna riigieelarve strateegia 2022-2025, mis võimaldab jätkata Politsei- ja Piirivalveametile uute hoonete projekteerimise ettevalmistamisega Tallinnasse ja Tartusse.  Uute hoonete projekteerimiseks eraldatakse 2025.- 2026. aastal 3 559 000 eurot. „Politsei- ja...
29.04.2021

Siseturvalisuse valdkonna palgafondi lisandub 7 miljonit eurot

Valitsus kinnitas riigi eelarvestrateegia aastateks 2022-2025, mis näeb muuhulgas ette siseturvalisuse valdkonna palgafondi kasvu 2022. aastal 7 miljonit eurot.  „Siseturvalisuse valdkonna töötajad peavad olema väärtustatud ka kokkuhoiu ja rahanduse korrastamise eesmärki kandvas...
28.04.2021|Siseministeerium

Eesti ja Sloveenia siseministrid arutasid EL-i siseturvalisuse sõlmküsimusi

Siseminister Kristian Jaani ja Eestisse visiidile saabunud Sloveenia siseminister Aleš Hojs arutasid Euroopa Liidu (EL) siseküsimuste valdkonna väljakutseid ja prioriteete. Sloveeniast saab EL-i nõukogu eesistujariik teisel poolaastal. Siseminister Kristian Jaani tutvustas Sloveenia kolleegile...
22.04.2021|Siseministeerium

Siseministeerium otsib partnerit kolmandate riikide kodanike tõhusamaks kaasamiseks vabatahtlikku tegevusse

Taotlusvooruga „Eestis elavate kolmandate riikide kodanike kaasamine vabatahtlikku tegevusse“ otsib Siseministeerium partnerit, kelle toel kasvaks sihtgrupi osalemine vabatahtlikus tegevuses. Uuringud kinnitavad, et sisserännanute potentsiaal on seni vabatahtlikus tegevuses alakasutatud. Kolmandate...
21.04.2021|Siseministeerium

Siseministeerium otsib partnerit kohalikele omavalitsustele suunatud rände-, kohanemis- ja lõimumisteemaliste maakondlike teabepäevade läbiviimiseks

Taotlusvooruga „Rände-, kohanemis- ja lõimumisteemalised maakondade teabepäevad“ otsib Siseministeerium partnerit teabepäevade korraldamiseks kohalike omavalitsuste ja nende allasutuste töötajatele, kes oma töös puutuvad kokku uussisserändajatega ja teisest rahvusest püsielanikega. Kohalike...
15.04.2021|Siseministeerium

Siseministeerium tunnustas siseturvalisuse vabatahtlikke

Siseministeerium tunnustas juba kümnendat aastat järjest siseturvalisuse vabatahtlike rühmi eelmisel aastal tehtu eest ning tänas inimesi, ettevõtteid, asutusi ja ühinguid, kes meie riigi turvalisusse panustavad. Tseremoonia toimus sel aastal veebiülekandena. Oma avakõnes rääkis siseminister...
15.04.2021|Siseministeerium

Märtsis registreeriti 1230 sündi

Siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakonna andmetel registreeriti märtsis Eesti perekonnaseisuasutustes kokku 1230 sündi, neist 605 tütarlast ja 625 poisslast. Kaksikuid registreeriti 21 paari, neist viis paari poisse, kaheksa paari tüdrukuid ja kaheksa segapaari. Tallinnas registreeriti...

Lehed