Sa oled siin

Võõrtööjõudu puudutavad piirangud jäävad kehtima ka peale eriolukorra lõppemist

18. mai 2020 - 14:45

Võõrtööjõudu puudutavad piirangud jätkuvad valitsuse otsuse kohaselt ka pärast 17. mail lõppenud eriolukorda.  Välismaal viibivad kolmandate riikide kodanikud ei saa praegu veel Eestisse siseneda. Piirangute püsimajäämise eesmärk on vähendada võimalusi viiruse levikuks.

Võõrtööjõu kohta hakkas 7. mail kehtima välismaalaste seaduse muudatus, mille kohaselt põllumajandussektoris tegutsevad tööandjad saavad kasutada tööjõuna kuni 31. juulini neid võõrtöölisi, kelle lühiajalise töötamise aeg on läbi saanud või saamas ja kes viibisid Eestis 17. märtsi seisuga, mil piiriülese liikumise piirangud kehtestati. Praegu ei ole välismaal viibivatel ja Eestisse tööle tulla soovivatel kolmandate riikide kodanikel veel võimalik siia tulla.

„Koroonaviirus ei ole maailmast kuhugi kadunud ja praeguses olukorras on ettevaatus tarvilik. Selleks, et vähendada võimalusi Eestis uue viiruselaine tekkeks, oleme pidanud mõistlikuks jätta väljatöötatud välismaise tööjõu liikumist puudutavad piirangud kehtima. Piirangute leevendamine või karmistamine sõltub tegelikust olukorrast ja teadlaste hinnangust nakkuse leviku olukorrale,“ rääkis siseminister Mart Helme.  Siseminister lisas, et kõige olulisem on toetada Eesti elanikke. „Meil on Eestis hulgaliselt töötuid ning see arv suureneb lähiajal ilmselt veelgi. Riigi kohustus on praegusel keerulisel ajal olla toeks Eesti elanikele ja luua neile võimalused vabadele töökohtadele asumiseks. Väited sellest, et Eesti töötajaskond ei ole piisavalt kvalifitseeritud, ei vasta tõele. Eestis on hästi välja arenenud kutseõppesüsteem ning valitsus soodustab igati ka töötajate ümberõpet, et aidata inimestel tööturu vajadustega paremini kohaneda,“ täpsustas Mart Helme.

Need Eestis seaduslikult viibivad välismaalased, kelle lühiajalise töötamise aeg on lõppemas või on juba lõppenud, saavad Eestis töötada kuni käesoleva aasta 31. juulini juhul, kui põllumajandusega tegelev tööandja soovib neid tööle võtta. Võõrtööliste palkamise peab tööandja registreerima tavapärasel moel Politsei- ja Piirivalveametis.  Pärast 31. juulit on võõrtöölisel aega kuni 31. augustini, et korraldada oma Eestist lahkumine.

Eestis seaduslikult viibivad välismaalased, kellel on viibimis- ja töötamisõigus ülditingimustel kauem kui 31. juulini, või kehtiv elamisluba, saavad Eestis töötamist jätkata ka hiljem. Neil lühiajalise töötamise reeglite järgi töötavatel välismaalastel, kelle töötamise aeg on juba täis saanud või peagi lõppemas ja kes ei tööta põllumajanduses, Eestis kauem töötamise võimalust ei ole. Sellistel juhtudel tuleb välismaalastel esimesel võimalusel Eestist lahkuda.

Lühikokkuvõte praegu Eestis viibivale võõrtööjõule kehtivatest reeglitest:
• Praegu Eestis viibivad vöörtöölised, kelle lühiajalise töötamise aeg (9 kuud 12 kuu jooksul või 12 kuud 15 kuu jooksul) on läbi saanud või läbi saamas, võivad Eestis töötada järgmistel tingimustel:
o välismaalane viibib hetkel Eestis seaduslikult ja saabus Eestisse enne 17.03.2020.
o välismaalane on ära kasutanud maksimaalse lubatud töötamise aja (olenevalt töötamise liigist on see kas 365 või 270 päeva) või see lõppeb enne 31.07.2020.
o välismaalase lühiajaline töötamine on registreeritud Politsei- ja Piirivalveametis.
o tööandja põhitegevusala on põllumajanduses (taime- ja loomakasvatus, jahindus ning neid teenindavaid tegevusalad).
• Pärast käesoleva aasta 31. juulit on põllumajanduses töötanud võõrtöölisel, kelle lühiajalise töötamise aeg on lõppenud, aega kuni 31. augustini 2020, et korraldada oma Eestist lahkumine.
• Neil lühiajalise töötamise reeglite järgi töötavatel välismaalastel, kelle töötamise aeg on juba täis saanud või peagi lõppemas ja kes ei tööta põllumajanduses, Eestis kauem töötamise võimalust ei ole. Sellistel juhtudel tuleb välismaalastel esimesel võimalusel Eestist lahkuda.
• Eestis seaduslikult viibivad välismaalased, kellel on viibimis- ja töötamisõigus ülditingimustel kauem kui 31. juulini, või kehtiv elamisluba, saavad Eestis töötamist jätkata ka hiljem.
• Praegu ei ole välismaal viibivatel ja Eestisse tööle tulla soovivatel kolmandate riikide kodanikel veel võimalik siia tulla.

News category: 

Veel uudiseid samal teemal

20.07.2020|Siseministeerium

Tänasest jõustuvad seadusemuudatused, mis tõkestavad Eestis töötamise reeglite kuritarvitamist

Tänasest jõustuvad välismaalaste seaduse, tulumaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muudatused, mille eesmärk on tõkestada Eestis töötamise reeglite eiramist.

20.04.2020|Siseministeerium

Võõrtöölised said õiguse jätkata lühiajalist töötamist põllumajanduses

Riigikogu võttis vastu välismaalaste seaduse muudatuse, millega antakse 17. märtsi seisuga Eestis viibinud võõrtöölistele võimalus pikendada lühiajalise töötamise luba põllumajanduses töötamiseks kuni 31. juulini 2020.