Sa oled siin

Valitsus sai ülevaate uuest Ida-Viru tegevuskavast

12. märts 2015 - 16:22

Siseminister Hanno Pevkur andis täna valitsusele ülevaate Ida-Viru tegevuskava ja rakendusplaani koostamisest ning peamistest tegevustest piirkonna arendamiseks aastatel 2015-2020. Valitsus võttis tegevuskava teadmiseks ja peagi saab kava lõpliku kinnituse siseministrilt.

„Tegevuskava koostamisel seadsime eesmärgiks Ida-Virumaa kujunemise hea mainega kaasaegse kõrgtootliku majanduse ja mitmekülgse elukeskkonnaga piirkonnaks. Sealjuures on väga oluline piirkonna parem sidustamine ülejäänud ühiskonnaga,“ märkis siseminister Hanno Pevkur. „Ida-Virumaa majandus on viimastel aastatel jõudsalt arenenud, kuid potentsiaali on rohkemaks. Palju tähelepanu tuleb pöörata sellele, et inimesed tahaksid Ida-Virumaale elama tulla ja siia elama jääda ning pidurduks senine rahvaarvu hoogne vähenemine,“ lisas ta.

Nende eesmärkide saavutamiseks on plaanis muuta majanduskeskkonda atraktiivsemaks nii suurinvestoritele kui ka väikeettevõtjatele. Selleks toetatakse noorte ettevõtlikkusele suunatud programme ning jätkatakse maakonna vajadusi arvestava kutseõppe, täiend- ja ümberõppesüsteemi arendamisega. Tartu Ülikooli Narva Kolledž kavatseb pakkuda uudseid lahendusi, sealhulgas käivitatakse Euroopa Liidu–Venemaa kompetentsikeksus ja sotsiaalse ettevõtluse inkubatsioonilabor. Samuti on plaanis jätkata investeeringuid tööstus- ja logistikaparkidesse.

Mitmekesise ja aktiivset elustiili võimaldava elukeskkonna kujundamiseks avardatakse vaba aja veetmise võimalusi, parandatakse transpordi- ja liikumisvõimalusi ning muudetakse linnakeskkonda atraktiivsemaks. Edaspidi on ka infotehnoloogia õppimisest huvitatud inimestel põhjust maakonda jääda või sinna väljastpoolt tulla seoses IT-haru avamisega TÜ Narva Kolledži juures.

Olulist rõhku pööratakse ka kodanikuühiskonna tugevdamisele, piirkonna paremale sidustatusele kogu Eestiga ja turvalisele sotsiaalsele keskkonnale. Muu hulgas edendatakse kohalikku pärimuskultuuri, korraldatakse aktiivsemalt venekeelse elanikkonna kontakte teiste Eesti piirkondadega ning tugevdatakse eesti keele positsiooni. Turvalise elukeskkonna ja riigi julgeoleku tagamiseks luuakse Ida prefektuuri piirivalve eriüksus ning kooliõpilastele korraldatakse Sisekaitseakadeemia erialadel koolitusi.

Koalitsioonilepingus kokku lepitud Ida-Viru tegevuskava loomiseks moodustas siseminister möödunud aastal laiapõhjalise töörühma, kuhu kuuluvad esindajad kohalikest omavalitsustest, erinevatest ametkondadest ja teistest maakonna jaoks olulistest organisatsioonidest. Tegevuskava on jätk varasemale siseministeeriumi eestvedamisel välja töötatud Ida-Virumaa tegevuskavale.

#idaviru #tegevuskava

NÄDALA EELINFO

Neljapäev, 22. august
- Siseminister Mart Helme ja rahvastiku minister Riina Solman osalevad Vabariigi Valitsuse istungil ja kabinetinõupidamisel.
- Kantsler Lauri Lugna kohtub siseministeeriumis USA saatkonna sisejulgeolekuvaldkonna ekspertidega.


Reede, 23. august
- Rahvastikuminister Riina Solman viibib visiidil Riias, Läti Vabariigis. Solman kohtub Läti Valitsuse demograafianõuniku ja sotsiaalkaitseministriga ning esineb ettekandega Globaalse Eesti programmist Eesti Kultuuriseltside Ühenduse suvekoolis. Samuti osaleb Solman pärgade asetamisel Läti Vabadussambale MRP aastapäeva tähistamiseks.

 

KRIISIOLUKORDADEKS VALMISTUMINE

- Sinu ja su pere hakkamasaamine kriisiolukordades sõltub eelkõige teist endast!

- Ennast ja oma pere saad kaitsta kõige paremini, kui valmistud kriisiolukordadeks ette!

- Vaid sina tead kõige paremini oma pere vajadusi ja võimalusi!

- Tee kriisideks valmistumisel koostööd naabrite ja kogukonnaga!

- Ole valmis nädal aega iseseisvalt hakkama saama!

Käitumisjuhised kriisiolukordadeks leiate veebilehelt www.kriis.ee.