Sa oled siin

Valitsus otsustas heaks kiita Sisejulgeolekufondi Eesti riikliku programmi aastateks 2014–2020 uues sõnastuses

5. september 2019 - 18:00

Siseministeerium esitas valitsusele heaks kiitmiseks Sisejulgeolekufondi riikliku programmi muudatused, mis on vajalikud selleks, et Eesti saaks kasutusele võtta Euroopa Komisjoni poolt täiendavalt sihtotstarbeliselt eraldatud üle 6,46 miljonit euro.

2018. aasta lõpus võeti Euroopa Liidus vastu neli Schengeni infosüsteemi (SIS) ja Euroopa reisiinfo ja –lubade süsteemi (ETIAS) reguleerivat määrust, mille rakendamine parandab migratsiooni järelevalvet ja Euroopa Liidu välispiirivalvamist.

Määrused kohustavad liikmesriike arendama riigisiseseid IT-süsteeme nii, et need võimaldavad infovahetust EL kesksüsteemidega (ETIAS, SIS).

Selleks eraldab Euroopa Liit Sisejulgeolekufondi Eesti riiklikusse programmi täiendavalt 6 461 340,61 eurot. Eesti kohustus on lisada kaasfinantseerinfuna 672 258,20 eurot.

Valitsuskabinetis arutamisel olnud punkt “Sisejulgeolekufondi Eesti riiklikust programmist aastateks 2014–2020 (uues sõnastuses)” otsustati pöörata istungi punktiks ning see esitatud kujul heaks kiita.