Sa oled siin

Valitsus kiitis heaks uue kodanikuühiskonna arengukava

22. veebruar 2015 - 17:58

Valitsus kiitis tänasel istungil heaks siseministeeriumi eestvedamisel valminud kodanikuühiskonna arengukava, mis suunab kodanikuühiskonna edenemist aastatel 2015-2020.

Arengukavas toodud tegevustega aidatakse kaasa sellele, et kodanikuühendused saaksid edukalt täita oma rolli ühiskonnas: ennetada ja lahendada ühiskondlikke probleeme, osaleda kogukonda ja riiki puudutavate otsuste tegemises ning parandada ühiskonna sidusust ja koostööd.

Kava on jätkuks aastateks 2011-2014 loodud kodanikuühiskonna arengukavale. Senise arengukavaga võrreldes on uues kavas keskendutud viie prioriteedi asemel kahele: ühiskondlikult aktiivsetele elanikele ja kodanikuühenduste tegutsemisvõimekusele ehk sellele, et kodanikuühendustel oleks piisavalt võimalusi oma eesmärkide elluviimiseks. Arengukava seab eesmärgiks kodanikuühenduste osalemise poliitika kujundamises loomuliku ja väärtustatud koostööna. Samuti on oluline läbi sotsiaalse innovatsiooni, sotsiaalse ettevõtluse ja avalike teenuste osutamise kasvatada kodanikuühenduste mõju ühiskondlike probleemidega tegelemisel ja inimeste heaolu parandamisel. Mõlema eesmärgi saavutamise eelduseks on võimekad kodanikuühendused, kellel on piisavalt võimalusi arenguks ja mõjusaks tegutsemiseks. Arengukava tegevusi rahastatakse riigieelarvest, välisvahenditest ja võimalusel era- ja kolmanda sektori vahenditest. Selle aasta tegevuste elluviimiseks on ette nähtud 1,6 miljonit eurot. Valdkonna arengukava viiakse ellu rakendusplaani alusel, mis koostatakse aastateks 2015‒2018 ning seda uuendatakse igal aastal järgnevaks neljaks aastaks.

Valitsus algatas arengukava koostamise järgmiseks kuueks aastaks mullu 8. mai istungil. Uue kodanikuühiskonna arengukava välja töötamisel andis oma panuse umbes 300 inimest erinevatest kodanikuühendustest, nende katusorganisatsioonidest ja ministeeriumidest.

Kodanikuühiskonna arengukavaga saab tutvuda siseministeeriumi kodulehel www.siseministeerium.ee/arengukava2020/.

#kodanikuühiskond #vabaühendus #arengukava #kodar

NÄDALA EELINFO

Neljapäev, 22. august
- Siseminister Mart Helme ja rahvastiku minister Riina Solman osalevad Vabariigi Valitsuse istungil ja kabinetinõupidamisel.
- Kantsler Lauri Lugna kohtub siseministeeriumis USA saatkonna sisejulgeolekuvaldkonna ekspertidega.


Reede, 23. august
- Rahvastikuminister Riina Solman viibib visiidil Riias, Läti Vabariigis. Solman kohtub Läti Valitsuse demograafianõuniku ja sotsiaalkaitseministriga ning esineb ettekandega Globaalse Eesti programmist Eesti Kultuuriseltside Ühenduse suvekoolis. Samuti osaleb Solman pärgade asetamisel Läti Vabadussambale MRP aastapäeva tähistamiseks.

 

KRIISIOLUKORDADEKS VALMISTUMINE

- Sinu ja su pere hakkamasaamine kriisiolukordades sõltub eelkõige teist endast!

- Ennast ja oma pere saad kaitsta kõige paremini, kui valmistud kriisiolukordadeks ette!

- Vaid sina tead kõige paremini oma pere vajadusi ja võimalusi!

- Tee kriisideks valmistumisel koostööd naabrite ja kogukonnaga!

- Ole valmis nädal aega iseseisvalt hakkama saama!

Käitumisjuhised kriisiolukordadeks leiate veebilehelt www.kriis.ee.