Sa oled siin

Valitsus kiitis heaks maanteeõnnetusega kaasneva hädaolukorra lahendamise plaani

13. juuli 2014 - 19:27

SISEMINISTEERIUM, 10. juuli 2014 - Tänasel istungil kiitis valitsus heaks siseministeeriumi koostatud hädaolukorra lahendamise plaani, mis näeb ette tegevused ja vastutuse raskete tagajärgedega õnnetuse korral maanteel.

Siseminister Hanno Pevkur sõnas istungile järgnenud valitsuse pressikonverentsil, et vastne hädaolukorra lahendamise plaani eesmärk on tagada asutusteülene ühtne lähenemine ning koostöö raskete tagajärgedega õnnetuse lahendamisel nii, et oht inimeste tervisele ja varale oleks minimaalne. „Suurte õnnetuste lahendamine nõuab mõistetavalt ka suuremat pingutust ja tavapärasest laiemat koostööpartnerite ringi. Et igaüks teaks nii enda kui teiste rolli ja vastutust hädaolukorra lahendamisel, koostatakse sellisteks puhkudeks plaanid, mida täiendatakse ja testitakse õppustel. See annab inimestele kindlustunde, et olenemata õnnetuse ulatusest või kaasnevatest ohtudest toimub olukorra lahendamine professionaalselt ja võimalikult läbiharjutatult,“ märkis Hanno Pevkur.

Selleks, et tagada maanteeõnnetuse võimalikult kiire ja kooskõlastatud lahendamine, peab igal olukorra lahendamisel osaleval asutusel olema selge ülevaade, millised on tema ja teiste asutuste ülesanded. Pikaajalist liiklusseisakut põhjustav maanteeõnnetus võib takistada näiteks operatiivsõidukite või ohtlike veoste liikumist, mistõttu on oluline, et selliste olukordade lahendajad tegutseksid koordineeritult, efektiivselt ja ohutult.

Hädaolukorra lahendamise plaan on dokument, milles kirjeldatakse üleriigilisel ning vajaduse korral regionaalsel ja kohaliku omavalitsuse tasandil hädaolukorra lahendamise korraldust, juhtimisstruktuuri, selles osalevate asutuste või isikute ülesandeid, teabevahetust, avalikkuse teavitamise ja rahvusvahelise koostöö korraldust. Hädaolukorra lahendamise plaan määratleb lahendamise juhi, lahendavad asutused ning nende ülesanded, kuid olukorda ennast lahendatakse sündmuse olustikule vastava detailse sündmuskoha lahendamise plaani alusel.

Siseministeeriumi asutused Päästeamet ja Politsei- ja Piirivalveamet juhivad enamike hädaolukordade lahendamist - näiteks ulatuslik metsa ja maastiku tulekahju, paljude kannatanutega rongi, laeva ja õhusõiduki õnnetus jne. Raskete tagajärgedega maanteeõnnetuse hädaolukorra lahendamise plaan on üks paljudest siseministeeriumi poolt ette valmistatud plaanidest, täpsem ülevaade neist avaneb siseministeeriumi kodulehel https://www.siseministeerium.ee/hadaolukordade-lahendamise-plaanid/.

#HOLP #Maanteeõnnetus