Sa oled siin

Valitsus kiitis heaks Eesti osaluse Euroopa linnade koostööd toetavas programmis

13. juuli 2014 - 19:28

SISEMINISTEERIUM, 11. juuli 2014 - Valitsus kiitis eile heaks siseministeeriumi ettepaneku osaleda Euroopa Liidu koostööprogrammis URBACT III, mis võimaldab Euroopa linnadel kogemusi vahetada ning üksteiselt õppida.

Eesti ühines URBACT programmiga 2005. aastal ning seni on Euroopa koostöös osalenud Tallinna ja Tartu linn ning Jõhvi vald. Aastatel 2014-2020 elluviidava URBACT III programmi fookuseks on linnade juhtimis- ja arendusvõimekuse kasvatamine Euroopa linnade heade praktikate jagamise, ühise õppimise ja uute poliitikameetmete väljatöötamise kaudu.

URBACT III programmi kaasrahastatakse 74 miljoni euro ulatuses Euroopa Regionaalarengu Fondist ja liikmesriikide eelarvest. Programmi piirkonda kuuluvad Euroopa Liidu liikmesriigid ning partnerriigid Norra ja Šveits.

Paika on pandud ka kümme temaatilist eesmärki, mille seast programmis osalevad linnad peavad oma koostööprojekti fookuse valima. Temaatilised eesmärgid keskenduvad muu hulgas teaduse, tehnoloogia ja innovatsiooni arengu tugevdamisele, keskkonnakaitsele, säästva transpordi ja olulise transporditaristu arendamisele ning vaesusega võitlemisele.

Kui kõik osalevad riigid on programmile andnud oma heakskiidu, esitatakse see Euroopa Komisjonile.  Programm avatakse taotlejatele eeldatavasti järgmisel aastal pärast Euroopa Komisjonilt heakskiidu saamist.

Programmi kohta saab lähemalt lugeda siseministeeriumi kodulehelt: https://www.siseministeerium.ee/2014-2020-urbact-iii/

#URBACT #ERF