Sa oled siin

Välistööliste palkamise uued regulatsioonid muudavad konkurentsi ausamaks

17. juuli 2019 - 12:55
Allikas: Pixabay

Siseministeerium on välja töötanud välismaalaste seaduse ja siseministri määruse muudatused, mis suunavad välistööjõudu kasutavaid ettevõtted vormistama välismaalase töötamise vastavalt tegelikule õigele alusele.

Ühtlasi on kavas laiendada tööjõudu tegelikult kasutava ettevõtte kohustusi, hakata rakendama pööratud tõendamiskohustust ja pikendada lühiajalise töötamise registreerimise menetlustähtaega 10 tööpäevalt 15 tööpäevale. Seadusemuudatused on planeeritud jõustuma 15. detsembrist 2019 ning menetlustähtaja pikendamist puudutavad siseministri määruse muudatused 1. septembrist 2019.

„Seaduse muudatus paneb vastutuse välismaalase nõuetekohase Eestis töötamise eest tööandjale, kes sellest reaalselt kasu saab. Ettevõtjatel on õigus kasutada välismaist tööjõudu, kuid kasutades mõnda välismaalaste seaduses ettenähtud soodsamat välistööjõu võimalust, peab ta olema valmis tõendama seaduses ette nähtud tingimustele vastavust,“ rääkis siseminister Mart Helme.

Eesmärk on suunata skeemitajad õiguskuulekusele

Praegu on mitmed välismaist tööjõudu kasutavad ettevõtted loonud seadusega näilise vastavuse soodsamate tingimuste kasutamiseks asutades selleks näiteks mõnes teises Euroopa Liidu liikmesriigis ettevõtte. „Nii käituvatel välismaist tööjõudu kasutaval ettevõtetel on teiste ettevõtete ees ebaaus konkurentsieelis. Muudatused soodustavad Eestis ausat ettevõtlust ja aitavad samas kaasa Eestis püsivalt elavate inimeste tööhõivele,“ märkis Helme.

Kui välismaalase tegelik töötamine ei vasta talle antud Eestis töötamise õiguslikule alusele, on tööjõudu tegelikult kasutav ettevõte seaduseelnõu kohaselt kohustatud välismaalase Eestis töötamise õiguse ümber vormistama tegelikule õigele alusele. Kui  ettevõte kohustust ei täida, siis on politseil õigus teha talle ettekirjutus ja määrata sunniraha kuni 64 000 eurot. Muudatus võimaldab suunata ebaausaid ja skeemitavaid ettevõtteid senisest tõhusamalt õiguskuulekale käitumisele.

Uus kord hakkab kehtima aasta lõpus

Seadusemuudatused on planeeritud jõustuma 15. detsembrist 2019. Seega on kõikidel ettevõtjatel võimalik vaadata üle, kas nende juures tööl olevad välismaalased on tööle vormistatud ja tasustatud õiges korras. Siseministri määruse muudatused, mis puudutavad lühiajalise töötamise registreerimise menetlustähtaja pikendamist ja võimaldavad politseil läbi viia põhjalikuma menetluse, on planeeritud jõustuma 1. septembrist 2019.

Kooskõlastusringile saadetud eelnõu välismaalaste seaduse muutmisest (Eestis töötamise reeglite väärkasutamise vähendamine) on leitav eelnõude infosüsteemis aadressil eelnoud.valitsus.ee

Veel uudiseid samal teemal

20.07.2020|Siseministeerium

Tänasest jõustuvad seadusemuudatused, mis tõkestavad Eestis töötamise reeglite kuritarvitamist

Tänasest jõustuvad välismaalaste seaduse, tulumaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muudatused, mille eesmärk on tõkestada Eestis töötamise reeglite eiramist.

18.05.2020|Siseministeerium

Võõrtööjõudu puudutavad piirangud jäävad kehtima ka peale eriolukorra lõppemist

Võõrtööjõudu puudutavad piirangud jätkuvad valitsuse otsuse kohaselt ka pärast 17. mail lõppenud eriolukorda.  Välismaal viibivad kolmandate riikide kodanikud ei saa praegu veel Eestisse siseneda. Piirangute püsimajäämise eesmärk on vähendada võimalusi viiruse levikuks.