Sa oled siin

Vabariigi Valitsus kiitis heaks E-residendi digi-ID

13. juuli 2014 - 19:17

SISEMINISTEERIUM, 26. juuni 2014 - Täna valitsuselt heakskiidu saanud ja Riigikogule esitatud isikut tõendavate dokumentide seaduse muudatusettepanek loob õigusliku aluse selleks, et maailma üht mugavamat, mitmekülgsemat ja turvalisemat elektroonilist isikutuvastamise ja asjaajamise lahendust saavad edaspidi lisaks Eesti kodanikele ja residentidele kasutada ka Eestiga suhtlevad välismaalased.

„Eesti peab oma kõrge konkurentsipositsiooni säilitamiseks olema jätkuvalt innovatiivne majanduse, hariduse ja teaduse arendamisel. Ühe võimaluse selleks loob e-residentide võimalikult suurel määral kaasamine Eesti igapäevasesse elektroonilisse asjaajamisse. Eesti e-residendiks võib saada iga välismaalane, sõltumata asukohariigist, kui ta soovib suhelda meie riigi asutuste või inimestega kiirelt, turvaliselt ja paberivabalt,“ sõnas siseminister Hanno Pevkur e-residendi digi-ID-d tutvustades.

„Eesti kodanikud ja residendid on harjunud kasutama ID-kaarti ja mobiil-ID-d nii dokumentide allkirjastamiseks, pangaülekannete tegemiseks kui paljudeks muudeks turvalist ja kiiret isikutuvastust nõudvateks toiminguteks, tulevikus avaneb see võimalus ka väljaspool Eestit elavatel välismaalastel,“ selgitas siseminister Hanno Pevkur. Kõiki õigusi digi-ID välismaalasele siiski ei anna, ehk näiteks saavad ka edaspidi parlamendi- ja kohalike omavalitsuste (e-)valimistel osaleda vaid Eesti kodanikud ja residendid.

Digi-ID väljastatakse e-residendiks soovijale heauskseks kasutamiseks – kui on vähimgi kahtlus isiku usaldusväärsuses või digi-ID väärkasutuse esinemises (teisele isikule üleandmine või õigusrikkumiste toimepanemine), siis isikule digi-ID-d välja ei anta, selle kehtivus peatatakse või see tunnistatakse kehtetuks. E-residendi digi-ID on elektrooniliselt eristatav Eesti kodanikule ja välismaalasest residendile väljaantavast digi-ID-st, et teenuse pakkuja saaks neid eristada või vajadusel piirata digi-ID-le juurdepääsu. E-residendi digi-ID on kasutatav ainult digitaalses keskkonnas isikutuvastamiseks ja digitaalallkirjastamiseks.

E-residendi isiku tuvastamine ja isikusamasuse kontrollimine põhineb biomeetrilistel andmetel, mis välistab isikule mitme identiteedi loomise ja kasutamise Eestis.  Riiklikku järelevalvet e-residendi digi-ID kasutamise üle on pädevad teostama Politsei- ja Piirivalveamet, Kaitsepolitsei ning Maksu- ja Tolliamet. E-residendi digi-ID võimaldab välismaalasel osaleda Eestis avalik-õiguslikus ja eraõiguslikus asjaajamises, olenemata tema füüsilisest viibimiskohast, muutes seeläbi rahvusvahelise osalusega majandus-, teadus-, ja haridusalased tegevused paindlikumaks ja efektiivsemaks. Sealjuures langeb ära vajadus paberipõhiste kulukate ja aeganõudvate paralleelprotsesside läbiviimiseks mitteresidentidest välismaalastega asjade ajamisel.

Veel uudiseid samal teemal

06.07.2018|Siseministeerium

Siseministeerium andis üle eu-LISA peakorteri

Siseminister Andres Anvelt ja IT-agentuuri eu-LISA tegevdirektor Krum Grakov allkirjastasid täna lepingu, mille kohaselt  läheb Tallinnas Vesilennuki tänaval asuv hoone nende kasutusse. eu-LISA peakorteri Eestisse rajamise otsustasid 2011.

24.11.2015|Siseministeerium

AS Andmevara on plaanis müüa aprilli lõpuks

Siseminister Hanno Pevkur allkirjastas käskkirja riigile kuuluva äriühingu AS Andmevara aktsiate võõrandamiseks. Sellega saab alguse Andmevara aktsiate müügiprotsess, mis on plaanis lõpule viia hiljemalt 30. aprilliks 2016.