Sa oled siin

Tippspetsialiste saab edaspidi värvata piirarvu väliselt

12. aprill 2018 - 10:36

Valitsus kiitis täna heaks ja saatis riigikokku välismaalaste seaduse muudatuse, mis viib sisserände piirarvu alt välja kahekordset keskmist palka saavate tippspetsialistide värbamise. Samuti pikendatakse seadusemuudatusega lühiajalist töötamist üheksalt kuult aastale ning kehtestatakse tähtajalise elamisloa pikendamisel keelenõue. Sisserände piirarvu ei suurendata.

Siseminister Andres Anvelt meenutas, et sisserände piirarvu eesmärk on eelkõige kaitsta Eesti enda tööturgu. „Samas vajame välismaiseid tippspetsialiste, et elavdada majandust ja luua täiendavaid töökohti meie inimestele. Oma otsuse tegemisel lähtus valitsus meie inimeste maksimaalsest kaasamisest tööturule ja regionaalse tööpuuduse vähendamisest,“ sõnas Anvelt. Prognoosi kohaselt asub Eestis tänavu tööle kuni 300 kolmandatest riikidest pärit tippspetsialisti.
Lühiajalise töötamise pikendamine leevendab nende ettevõtjate muresid, kes vajavad oma majandustegevuse hooajalisuse tõttu paindlikkust tööjõu planeerimisel – nagu näiteks ehituses.

Need seadusemuudatused põhinevad mullu kokku kutsutud sisserände regulatsiooni töörühma ettepanekutel. Veidi suurenenud koosseisuga sisserände regulatsiooni töörühm jätkab oma tööd pikaajaliste lahendustega ja esitab ettepanekud valitsusele järgmise aasta suvel.

Uuendusena kehtestatakse välismaalasele eesti keele oskuse nõue tasemel A2, kui välismaalane on elanud Eestis töötamiseks antud tähtajalise elamisloa alusel vähemalt viis aastat ja taotleb uut tähtajalist elamisluba Eestis töötamiseks. „Pikalt Eestis elav inimene peab omandama keele ja selle kaudu lõimuma paremini Eesti ühiskonnaga. Keeleõppevõimalused on meil riigis kõik loodud ja lähiajal lisandub neid veelgi,“ märkis siseminister.

#sisseränne #rändepoliitika
 

Valdkond: 

Veel uudiseid samal teemal

17.07.2019|Siseministeerium

Välistööliste palkamise uued regulatsioonid muudavad konkurentsi ausamaks

Siseministeerium on välja töötanud välismaalaste seaduse ja siseministri määruse muudatused, mis suunavad välistööjõudu kasutavaid ettevõtted vormistama välismaalase töötamise vastavalt tegelikule õigele alusele.

13.09.2018|Siseministeerium

Soodustused Eestis õppivatele või siin kõrghariduse omandanud välismaalastele

Suureneva tööjõupuuduse kontekstis on kasulik teada, et Eesti soodustab igakülgselt siin õppivate või siin kõrghariduse omandanud välismaalaste jäämist meie tööturule.