Sa oled siin

Teadlikkus lähisuhtevägivallast kasvatab politsei väljakutsete arvu

26. juuli 2019 - 13:08
Allikas: Pexels

Viimastel aastatel on selgelt kasvanud politsei väljakutsete arv, kus korrakaitsjatel palutakse sekkuda lähisuhtevägivalla juhtumites. Teadlikkuse kasvatamise kõrval seab valitsuselt heakskiidu saanud lähisuhtevägivalla ennetamise tegevuskava eesmärkideks kannatajate kaitsmise ja toetuse, vägivallatseja eemaldamise kodust ja asutustevahelise koostöö tõhustamise.

Lähisuhtevägivallaga seotud väljakutsed politseile

Siseminister Mart Helme esitles eile valitsuskabinetile tegevuskava aastateks 2019-2023, mille eesmärk on üle riigi rakendada Pärnu lähisuhtevägivalla pilootprojekti lähenemist ja tulemusi. „Politsei- ja Piirivalveamet, Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi ja Sotsiaalministeerium on aasta jooksul käinud pea kõigis maakondades (kokku 12), et aidata Pärnu õppetunde viia sisse lähisuhtevägivalla ennetustöösse,“ selgitas siseminister Helme. Heaks kiidetud lähisuhtevägivalla ennetamise tegevuskava on üks valitsuse tööplaani ülesandeid, mille valmimise eest vastutas siseminister ja mille koostamisse olid kaasatud sotsiaalminister, justiitsminister ja rahvastikuminister.

Vägivallaring tuleb peatada

Veidi enam kui iga kümnes kuritegu on Eestis perevägivallakuritegu, millest omakorda kolmandik on seotud lastega. „Sellega on ühiskond jätnud kannataja rolli need, kelle eest me kõige rohkem hoolitsema peame, need, kellele me oma tuleviku rajame,“ rõhutas rahvastikuminister Riina Solman.

„Vägivalla keskel kasvamine võib kaasa tuua hilisemas elus haridustee katkemist, käitumis- ja sõltuvusprobleeme ning agressiivsust kaaslaste või pereliikmete suhtes,“ selgitas rahvastikuminister Solman. Lapsi, kes on kannatanud vägivalla all või näinud pealt vägivalda, tuleb käsitleda abivajavate lastena, kellele tuleb vajadusel tagada abi ja nõustamine.

Pärnu pilootprojekti edu viiakse üle riigi

Eelmisel aasta alguses lõppenud Pärnu lähisuhtevägivalla pilootprojekti süvaanalüüs kinnitas, et see lähenemine on vaja kasutusele võtta üle Eesti. „Nagu Pärnuski ilmnes, siis tihe asutustevaheline koostöö, kohene abi vägivalla all kannatajale ning vägivallatseja kodust eemaldamine, on parim viis vägivalla jätkumise lõpetamiseks,“ toonitas siseministeeriumi korrakaitse- ja kriminaalpoliitika osakonna juhataja Veiko Kommusaar. Tema sõnul ennetame selle lähenemisega korduvaid ja raskemaid juhtumeid.

Kommusaar loetles ka pilootprojekti järeldused, millele ehitati üles lähisuhtevägivalla ennetamise tegevuskava 2019-2023:

  1. Spetsialistide teadlikkust ja kompetentsust kannatajate aitamisel tuleb tõsta;
  2. Vägivalla probleemi saab lahendada ainult asutuste koordineeritud koostöös;
  3. Andmekvaliteet vajab parandamist kõikides valdkondades ning politsei on kasutusele võtnud uue infolehe vormi, mis aitab hinnata vägivallariski ja kannatanu vajadusi;
  4. Lapsi kaitstes ja toetades tuleb lõhkuda vägivallaring;
  5. Töös erisihtrühmadega (psüühikahäirega inimesed, eakad, sõltuvushäires jne.) tuleb kõigi asutuste spetsialistide teadlikkust tõsta.

Asutustevaheline koostöö on edu võti

Oluline on koostööpartnerite arusaam üksteise rollidest ja vastutusest ning kokkulepe eesmärkides ja töökorralduses. Tegevust lähisuhtevägivalla ennetamiseks ja vähendamiseks viivad läbi ministeeriumite esindajad, politseinikud, ohvriabi-, kohaliku omavalitsuse sotsiaal- ja lastekaitsetöötajad, naiste tugikeskuste spetsialistid, tervishoiuteenuse osutajad, prokurörid, kohtunikud, kriminaalhooldajad ja haridustöötajad.

„Me selgelt liigume oma eesmärkide suunas, kuna aina rohkem lähisuhtevägivalla all kannatajaid on nõus politseile esitatud andmeid edastama ohvriabile, mis omakorda aitab ennetada vägivallajuhtumite kordumist,“ ütles Veiko Kommusaar siseministeeriumist.

  • 116 006 - Ohvriabi kriisitelefon
  • 116 111 – Lasteabi infotelefon

Veel uudiseid samal teemal

31.07.2019|Siseministeerium

Augustikuust hakkab kehtima abipolitseiniku seaduse muudatus

1. augustist rakendub abipolitseiniku seaduse muudatus, mis loob võimalused abipolitseinikel avaliku korra kaitsmisel seista kindlamalt politseiniku kõrval ja ühist ülesannet täita. Täna on abipolitseinikke 1080 ning nende panus kogukonna kaitsesse oli 2018. aastal 96 000 tundi.

14.05.2019|Siseministeerium

Aprillis registreeriti 1207 sündi

Siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakonna andmetel registreeriti aprillis Eesti perekonnaseisuasutustes kokku 1207 sündi, neist 627 tütarlast ja 580 poisslast.

NÄDALA EELINFO

Neljapäev, 22. august
- Siseminister Mart Helme ja rahvastiku minister Riina Solman osalevad Vabariigi Valitsuse istungil ja kabinetinõupidamisel.
- Kantsler Lauri Lugna kohtub siseministeeriumis USA saatkonna sisejulgeolekuvaldkonna ekspertidega.


Reede, 23. august
- Rahvastikuminister Riina Solman viibib visiidil Riias, Läti Vabariigis. Solman kohtub Läti Valitsuse demograafianõuniku ja sotsiaalkaitseministriga ning esineb ettekandega Globaalse Eesti programmist Eesti Kultuuriseltside Ühenduse suvekoolis. Samuti osaleb Solman pärgade asetamisel Läti Vabadussambale MRP aastapäeva tähistamiseks.

 

KRIISIOLUKORDADEKS VALMISTUMINE

- Sinu ja su pere hakkamasaamine kriisiolukordades sõltub eelkõige teist endast!

- Ennast ja oma pere saad kaitsta kõige paremini, kui valmistud kriisiolukordadeks ette!

- Vaid sina tead kõige paremini oma pere vajadusi ja võimalusi!

- Tee kriisideks valmistumisel koostööd naabrite ja kogukonnaga!

- Ole valmis nädal aega iseseisvalt hakkama saama!

Käitumisjuhised kriisiolukordadeks leiate veebilehelt www.kriis.ee.