Sa oled siin

Teabepäevad koguduste esindajatele ootavad huvilisi Rakveres ja Pärnus

13. aprill 2017 - 16:06

Koguduste esindajate teabepäevad toimuvad sel kevadel kahes Eesti linnas. Muinsusameti ning siseministeeriumi koostöös saab koguduste tööl teavet nii Rakveres kui Pärnus.

  •     Koguduste teabepäevad Rakveres: 4. mail kell 10.30-15.30, Maavalitsuse saalis, F. R. Kreutzwaldi tn 5.
  •     Koguduste teabepäevad Pärnus: 9. mail kell 10.30-15.30, Maavalitsuse saalis, Akadeemia tn 2.

Ettekandeid peavad lisaks siseministeeriumi ja muinsuskaitseameti esindajatele ka esinejad arheoloogia, arboristika aga ka teistel kogudustele olulistel teemadel. Täpsema päevakavaga saab tutvuda allpool või omale ajakava alla siin (181.51 KB, PDF).

Teabepäevadel osalemiseks palume eelnevalt registreerida e-posti aadressil Sille.Sombri@muinas.ee. Registreerimise tähtaeg on 25. aprill 2017.

Registreerimise teates märkida osaleja nimi ja kogudus, samuti millisel kuupäeval ja kus soovitakse teabepäeval osaleda.

Ajakava

10.30 – 11.00: Kogunemine, hommikukohv

11.00 – 11.05: Teabepäeva sissejuhatus
Ilmo Au, Siseministeeriumi usuasjade osakonna juhataja

11.05 – 12.00: Tegutsemine mälestisel (hooned)
Merle Kinks, Muinsuskaitseameti restaureerimis- ja arendusosakonna peaspetsialist
Ettekandes selgitatakse tegevusi, mille alusel saab kirikutes ette võtta vajalikke väiksemaid ja suuremaid töid ja käsitletakse aktuaalseid küsimusi (nt millist dokumentatsiooni on millal vaja; või mida üldse on vaja teha kui on soov midagi teha; mis on hooldus ja remont; taotlus + eskiis (mingi töö tegemiseks); tegevuskava; muinsuskaitse eritingimused ja projektid (eelprojekt, põhiprojekt); Päästeameti nõudeid (nt signalisatsiooni paigaldamisel); invapääsud; vihmaveetorude paigaldamine või mitte paigaldamine; avatäidete (vitraažide) vahetamine /paigaldamine; tornide kõlaluugid; tornikiivrite kattematerjalid jne).

12.00 – 12.40 Vallasvara hooldamine ja hoiutingimused
Linda Lainvoo, Muinsuskaitseameti kunstimälestiste peainspektor
Ettekandes räägitakse vallasvara hoiustamiseks sobivate tingimuste loomisest ja hooldamisest käepäraste vahenditega, et esemete kasutatavus ning esteetiline välimus säiliks võimalikult kaua ja et heade kavatsustega ei tehtaks mälestistele hoopiski halba. Samuti erinevate materjalide iseärasustest ja koosmõjust. Lisaks tuletatakse meelde, kuidas Muinsuskaitseamet saab vallasmälestise omanikku ja valdajat mälestiste korrastamisel toetada ja abistada.

12.40 – 13.00 Maalingutest kirikuruumis
Grete Nilp, Muinsuskaitseameti kunstimälestiste inspektor
Siinseid kirikuid on maalingutega kaunistatud juba keskajast peale ning üllatavaid uusi avastusi tuleb välja igal aastal. Maalingute avastamine ei pruugi aga tingimata tähendada laiaulatuslikke avamis- ning konserveerimistöid, on ka mitmeid teisi võimalusi, kuidas sedalaadi pärandit dokumenteerida ja säilitada. Ettekanne tutvustabki maalinguid Eestimaa kirikutes, viimase aja põnevamaid leide ning erinevaid eksponeerimislahendusi.

13.00 – 13.15 Kohvipaus

13.15 – 13.45 Kirikuaedade haljastus
Ilme Mäesalu, Muinsuskaitseameti ajaloomälestiste peainspektor
Ettekandes antakse lühike ülevaade kõrghaljastuse kujunemisest kirikuaedades, räägitakse selle mõjust kirikuhoonele, hauatähistele ja-piiretele. Antakse selgitusi, kuidas toimida kui on vajadus eemaldada ohtlikke puid või on soov uue haljastuse kavandamiseks/istutamiseks.

13.45 – 14.30 Puude hooldus kirikuaias.
Heiki Hanso, ArborEst OÜ juhataja

14.30 – 14.50 Arheoloogia kirikus ja kirikuaias
Ulla Kadakas, Muinsuskaitseameti arheoloogiamälestiste peainspektor
Ettekandes räägitakse arheoloogiapärandiga seonduvatest nõuetest kaeve-, ehitus-, konserveerimis- ja restaureerimistöödel kirikus ja kirikaias. Kirjeldatakse uuringute eesmärke ja uurimismetoodikat.

14.50 – 15.30 Viimaste aastate arheoloogilised uuringud ja leiud kirikutes
Villu Kadakas, arheoloog
Ettekandes tutvustatakse viimaseid uurimistulemusi mõningates Lääne-, Järva-, Harju- ja Virumaa keskaegsetes kirikutes ja kirikaedades, näiteks tuleb juttu Haljalast, Paidest, Risti kirikust.