Sa oled siin

Solman: valminud kodanikuühiskonna programm keskendub inimeste ja kogukondade aktiivsusele

11. juuli 2020 - 7:41

Kodanikuühiskonna senisest tõhusamaks arendamiseks on valminud terviklik plaan, mille roll on valdkonna tegevuste planeerimisel lähtuda laiemalt vabaühenduste ja ühiskonna vajadustest. Kui varasemad plaanid on keskendunud poliitika kujundamises osalemisele, võetakse seekordsega siht inimeste ja kogukondade aktiivsusele.

Rahvastikuminister Riina Solman selgitab: „Eestis on palju aktiivseid ja ettevõtlike inimesi, kes vabaühendustes ja kogukondades panustavad elukeskkonda enda ümber, seisavad sotsiaalset tuge pakkudes nõrgemate eest luues seeläbi turvalisemat ühiskonda, panustavad riigi kestlikku arengusse ja demokraatlike väärtuste edendamisse. Meie roll on neid inimesi valminud programmi abil toetada, võimestada ühiskonna liikmete huvi ja soovi panustada kodanikuühiskonna jätkuvasse arengusse. Eriti oluline on vabatahtliku tegevuse toetamine maapiirkondades ja Eesti äärealadel.“

Programmi on koostatud jätkuna kodanikuühiskonna arengukavale 2015-2020 ning selle ettevalmistamisega tehti algust juba 2018. aastal. Rahvastikuministri eestvedamisel kinnitati täna koosloomes vabaühenduste ja teiste oluliste partneritega valminud uus programm perioodiks 2021-2030. Valminud programmi üldeesmärk on tugev kodanikuühiskond ning sellest lähtuvalt keskendutakse eesmärkide täitmisel kodanikuühiskonna mõju suurendamisele ja arengu toetamisele. Oluline on programmi toel tõsta vabatahtlikus tegevuses osalevate elanike osakaalu, toetada kogukondlike algatusi, suurendada vabaühenduste tegutsemisvõimet ja parandada Eesti kodanikuühiskonna üldist elujõulisust.

„Kuigi eestlased on aktiivsed vabatahtlikus tegevuses osalejad ja annetajad, siis uued kodanikualgatused, tugevad kogukonnad ja vabaühendused saavad sündida ja toimida vaid siis, kui selleks on loodud tingimused. Oluline on tõsta laiemat teadlikkust vabaühenduste rollist ja nende väärtusest sidusa ühiskonna kujunemisel ning toetada järjepidevalt nende tegutsemisvõimet,“ tõdeb rahvastikuminister.


Pikemalt saab programmi valmimise protsessiga tutvuda siseministeeriumi kodulehel: https://www.siseministeerium.ee/et/tegevusvaldkonnad/kodanikuuhiskond/kodar

Rahvastikuminister vastutab rahvastiku- ja perepoliitika kujundamise, üleilmse eestluse edendamise, rahvastikutoimingute koordineerimise, uussisserändajate kohanemise ning usuasjade ja kodanikuühiskonna arengu eest. Rahvastikuministri eesmärgiks on rahva kestlikkus ja areng. Riina Solman on rahvastikuminister alates 29.04.2019.

News category: 

Veel uudiseid samal teemal

10.08.2020|Siseministeerium

Kodanikuühiskonna Sihtkapital alustas tööd Viljandis

 

Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) alustas 1. augustist tööd Viljandis. Täna toimus sel puhul Viljandi riigimajas pidulik avamine. KÜSKi kolimine on osa riigipalgaliste töökohtade Tallinnast välja kolimise plaanist.

07.08.2020|Siseministeerium

Rahvastikuminister: meeste kodade võrgustik väärib laiendamist

Täna, 7. augustil külastab rahvastikuminister Riina Solman Tartus tegutsevat Meeste Koda, mille üks eesmärk on laiendada nn Men´s Shedide liikumist üle Eesti. Aasta tagasi kodanikualgatusena loodud Meeste Kojas tehakse puutööd ja otsitakse koos võimalusi meeste heaolu tõstmiseks ja selle väärtustamiseks.