Sa oled siin

Solman: tarkusepäeva rõõmsat õhinat tuleb kiusu eest kaitsta

1. september 2020 - 6:59

Tänasel tarkusepäeval tervitas rahvastikuminister Riina Solman veidi ebaharilikes oludes kooli minevaid lapsi,  nende peresid ja õpetajaid ning soovis rõõmu ja õpihimu. Minister ütles head uut kooliaastat soovides, et koolikeskkond mängib olulist rolli lapse isiksuse kujunemisel, mistõttu on ühtehoidev ja hooliv koolipere see, mida iga õpilane Eestis väärib.

„Kooliaasta algus tähendab alati ootusärevust ja õhinat. Peame aga sellel suurel rõõmupäeval meeles pidama, et kahjuks on meie peredes ka neid lapsi, kes kooli minna ei taha. Koolikiusu all kannatavad lapsed vajavad tuge nii peredelt kui ka koolilt. Seni kuni üksteise halvustamine ja halvasti ütlemine, nii otse, seljataga või veebis on aktsepteeritav normaalsus, ei suuda me murda koolikiusu ja suunata kiusajaid oma tegudest aru saama“, ütles Solman. Ta lisas, et õnneks on koolikiusu vastased kodanikualgatused koolides ja ka alusharidust andvates lasteaedades üldiselt hästi vastu võetud. „Programm Kiusamisest vabaks ja KiVa on väärt algatused, millele soovin edu ja eestvedajatele jaksu. Kodanikualgatusest sündinud väärtused aitavad viia meid parema ja õnnelikuma ühiskonnani. Soovin rõõmsat ja kiusamisvaba kooliaastat kõigile!“  lisas Solman.

2019. aastal kasutas KiVa programmi 15 protsenti Eesti koolidest, Kiusamisest vabaks programmi kasutamise õigus on Eestis u 80% lasteaedadest ja u 20% koolidest. KiVa tellitud uuringute tulemused näitavad, et 2019. aasta kevadeks oli KiVa tegevuste tulemusel ohvrite osakaal langenud 21,5 protsendilt 14,1 protsendini.  Eestis kannatab uuringute andmetel iga 5. õpilane süstemaatilise kiusamise all, mille tagajärjed mõjutavad kogu ühiskonda.

Minister ütles ka, et kooli alguses ei saa mainimata jätta maailmas levivat koroonaviirust, mis nõuab tõrjumiseks asja- ja vastutustundlikku poliitikat. „Samas tasub vahet teha, mis on majandust ja inimsuhteid lõhkuv koroonahirm ja mis tervemõistuslik koroona-ettevaatus. Ehk ei maksa ühe nädala põhjal võtta äärmuslikke seisukohti, asju tasub vaadata suuremas pildis ja pikema aegrea raames nii ühiskonnas tervikuna kui ka igas klassis eraldi,“ ütles Solman, lisades, et kõik lapsevanemad peaks meeles pidama, et koolide-lasteaedade viirusvabana hoidmine algab igaühest: lihtsate hügieenireeglite ja distantsi hoidmine on juba pool võitu.

Rahvastikuminister vastutab rahvastiku- ja perepoliitika kujundamise, üleilmse eestluse edendamise, rahvastikutoimingute koordineerimise, uussisserändajate kohanemise ning usuasjade ja kodanikuühiskonna arengu eest. Rahvastikuministri eesmärgiks on rahva kestlikkus ja areng. Riina Solman on rahvastikuminister alates 29.04.2019.

News category: