Sa oled siin

Sisserände töörühm lõpetab tegevuse

13. juuni 2019 - 10:49
Foto: Pexels
Foto: Pexels

Siseminister Mart Helme allkirjastas käskkirja, millega lõpetatakse siseministeeriumi juures koos käinud sisserände töörühma tegevus. Valitsus ootas töörühma ettepanekuid juunikuu lõpuks, kuid konsensuse puudumisel ettepanekute väljakäimiseni ei jõuta.

Töörühm on valitsusele juba teinud ettepanekuid, mida on ka arvesse võetud. Alates 15. juulist 2018 on piirarvu alt välja arvestatud tippspetsialistid, kellele tööandja on valmis maksma vähemalt kahekordset Eesti keskmist palka (hetkel 2620 eurot). Muudatus arvestab hästi Eesti vastuvõtuvõimega ja aitab kaasa sellele, et siia jõuaksid inimesed, kes panustavad Eesti arengusse.

Töörühm loodi 2017. aasta suvel, et kaasata ühiskonna eri osapooli ja valdkonna eksperte sisserände reguleerimisse. Toona seati ülesandeks analüüsida eri võimalusi, kuidas välismaalaste sisseränne toetaks Eesti riigi ja ühiskonna vajadusi.

Mullu seati ülesandeks kokku panna ettepanekud sisserände regulatsiooni muutmiseks. Tähtaeg ettepanekute valitsusele esitamises seati tänavu 30. juunile.

Sisserände töörühma kuuluvad.

 • Riigikantselei
 • Haridus- ja Teadusministeerium
 • Justiitsministeerium
 • Kultuuriministeerium
 • Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
 • Rahandusministeerium
 • Sotsiaalministeerium
 • Politsei- ja Piirivalveamet
 • Tööinspektsioon
 • Eesti Aiandusliit
 • Eesti Ametiühingute Keskliit
 • Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsioon
 • Eesti Kaubandus- ja Tööstuskoda
 • Eesti Tööandjate Keskliit
 • Eesti Töötukassa
 • Euroopa Rändevõrgustiku Eesti kontaktpunkt
 • Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus
 • FinanceEstonia MTÜ
 • Integratsiooni Sihtasutus
 • Mainor AS
 • SA Archimedes
 • Tallinna Ülikool
 • Tartu Ülikool
 • Teenusmajanduse Koda
Valdkond: 

NÄDALA EELINFO

Neljapäev, 22. august
- Siseminister Mart Helme ja rahvastiku minister Riina Solman osalevad Vabariigi Valitsuse istungil ja kabinetinõupidamisel.
- Kantsler Lauri Lugna kohtub siseministeeriumis USA saatkonna sisejulgeolekuvaldkonna ekspertidega.


Reede, 23. august
- Rahvastikuminister Riina Solman viibib visiidil Riias, Läti Vabariigis. Solman kohtub Läti Valitsuse demograafianõuniku ja sotsiaalkaitseministriga ning esineb ettekandega Globaalse Eesti programmist Eesti Kultuuriseltside Ühenduse suvekoolis. Samuti osaleb Solman pärgade asetamisel Läti Vabadussambale MRP aastapäeva tähistamiseks.

 

KRIISIOLUKORDADEKS VALMISTUMINE

- Sinu ja su pere hakkamasaamine kriisiolukordades sõltub eelkõige teist endast!

- Ennast ja oma pere saad kaitsta kõige paremini, kui valmistud kriisiolukordadeks ette!

- Vaid sina tead kõige paremini oma pere vajadusi ja võimalusi!

- Tee kriisideks valmistumisel koostööd naabrite ja kogukonnaga!

- Ole valmis nädal aega iseseisvalt hakkama saama!

Käitumisjuhised kriisiolukordadeks leiate veebilehelt www.kriis.ee.