Sa oled siin

Sisserände töörühm esitab valitsusele kompromissettepanekud

22. november 2017 - 16:38

Sisserände regulatsiooni muutmiseks moodustatud töörühm ei tee ettepanekut sisserände piirarvu suurendamiseks.

Töörühma juhi, siseministeeriumi kodakondsus- ja rändepoliitika osakonna juhataja Ruth Annuse sõnul oli töörühm ettepanekute tegemisel valmis kompromissiks, mis võtab arvesse nii majandusarengu vajadusi kui ka Eesti ühiskonna suutlikkust välismaalasi lõimida. „Kokkuleppimisel on need kriteeriumid, mille alusel arvatakse osa töörändega Eestisse saabuvatest inimestest piirarvu alt välja. Lisaks on töörühmas arutatud seda, kas ja kui palju tuleks muuta lühiajalise töötamise kestust seniselt maksimaalselt üheksalt kuult pikemaks,“ rääkis Annus.

Samuti arutas töörühm põhjalikult seda, kuidas aidata Eestisse tööle tulnud välismaalast tema kohanemisel Eestis ja milline peaks olema töötaja, tööandja ja riigi roll selles. Ettepanekutega, kuidas lahendada pikaajalist lahendust nõudvaid probleeme, soovib töörühm edasi töötada ka pärast 1. detsembrit.

Siseminister Andres Anvelt tunnustas töörühma põhjaliku töö eest. „Kindlasti ei toeta ma piirarvu suurendamist, sest esmane lahendus tööjõunappusele on siiski palgakasv, mitte sisseränne. Meil on kümneid tuhandeid tublisid tööinimesi, kes hea meelega sooviksid töötada Eestis, ent madalatest palkadest tulenevalt töötavad täna Soomes. Oleme juba näinud, et viimaste aastate kiire palgakasv on paljud neist tagasi kodumaale toonud. Lisaks sellele on Ida- ja Kagu-Eestis tööpuudus jätkuvalt ligi kümme protsenti,“ sõnas Anvelt. „Samal ajal väärib kahtlemata tõsist arutelu, kuidas meelitada siia meie ettevõtetele vajalikke tippspetsialiste.“

Töörühm esitab oma ettepanekud sisserände piirarvu regulatsiooni muutmiseks valitsusele 1. detsembriks. Valitsus töötab töörühma ettepanekud läbi ja otsustab vajadusel nende pinnalt seadusemuudatuse algatamise. „Töörühma ettepanekute esitamine on alles algus, ka kõik poliitilised erakonnad peavad need ettepanekud läbi töötama, sest peame saavutama laiapõhjalise poliitilise kokkuleppe,“ rõhutas siseminister Anvelt. Kuni seadusemuudatuste jõustumiseni kehtib praegune välismaalaste seaduse regulatsioon, mille kohaselt on 2018. aasta piirarv 0,1% Eesti alalisest elanikkonnast ehk 1315 inimest.

Töörühma ülesanne oli analüüsida erinevaid võimalusi sisserände reguleerimiseks Eesti riigi ja ühiskonna vajadustele vastavalt ning teha regulatsiooni muutmiseks oma ettepanekud.

Sisserände regulatsiooni muutmiseks moodustatud töörühma kuuluvad ühtekokku 19 organisatsiooni esindajad, samuti rahvastiku- ja rändeeksperdid. Töörühma juhib siseministeeriumi kodakondsuse- ja rändepoliitika osakonna juhataja ning töörühm koosneb riigikantselei, haridus- ja teadusministeeriumi, justiitsministeeriumi, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, rahandusministeeriumi, sotsiaalministeeriumi, politsei- ja piirivalveameti, tööinspektsiooni, Eesti aiandusliidu, Eesti ametiühingute keskliidu, Eesti kaubandus- ja tööstuskoja, Eesti tööandjate keskliidu, Eesti töötukassa, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse, MTÜ FinanceEstonia, AS-i Mainor, SA Archimedes ning MTÜ Teenusmajanduse Koda esindajatest.

Sisserände piirarv reguleerib kolmandatest riikidest lähtuvat ettevõtlus- ja töörännet. Tänavu arvati kvoodi alt välja suurinvestorid, iduettevõtjad ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonna töötajad. Ka ei kuulu kvoodi alla Ameerika Ühendriikide ja Jaapani kodanikud ning välismaalased, kes kolivad abikaasa/lähisugulase juurde või tulevad Eestisse õppima või teadustööd tegema. Tänavu on sisserände piirarv 1317 inimest ja sisserände piirarv täitus augustis.

#elamisluba #sisseränne #rändepoliitika

Valdkond: 

Veel uudiseid samal teemal

Sisekaitseakadeema uus rektor Marek Link
12.02.2019|Siseministeerium

Sisekaitseakadeemia rektoriks saab Marek Link

Siseminister Katri Raik nimetab Sisekaitseakadeemia rektoriks praeguse arendusprorektori Marek Linki, kes on olnud ka senine rektori kohusetäitja.

02.01.2019|Siseministeerium

Politsei määrab edaspidi kergemate rikkumiste eest fikseeritud mõjutustrahve

Sellest aastast jõustunud seadusmuudatused lubavad politseil paljude kergemate rikkumiste korral kasutada lühimenetlust, mis hoiab kokku politseinike aega ja vähendab ülekriminaliseeritust.