Sa oled siin

Sisserände reguleerimiseks moodustatud töörühm sai rahvastiku- ja rändeolukorrast ülevaate

11. september 2017 - 16:06

Sisserände piirarvuga seotud regulatsiooni muutmiseks moodustatud töörühm sai täna siseministeeriumis ülevaate Eesti rahvastikuprognoosist, tööjõuvajadusest ja lõimumisalastest tegevustest.

Töörühma juht, siseministeeriumi kodakondsus- ja rändepoliitika osakonna juhataja Ruth Annus sõnas, et sisuliste ettepanekute väljatöötamiseks on oluline panna kokku laiem pilt. „Tänane kohtumine andis hea pildi erinevatest aspektidest, millega sisserände regulatsiooni muutmisel arvestama peame. Töörühma eesmärk on välja töötada Eestile sobiv unikaalne lahendus sisserände reguleerimisel. Need ettepanekud, millega detsembriks välja tuleme, saavad olla alguseks pikaajaliste lahenduste leidmisel,“ lausus Annus. 

Rahvastikuteaduse professor Allan Puur Tallinna Ülikoolist tutvustas Eesti rahvastikuprognoosi, tõdedes, et tööjõu vähenemine on 21. sajandi globaalne suundumus, mitte vaid Eesti väljakutse. „Seda ei ole võimalik ümber pöörata, vaid sellega tuleb kohaneda. Peame suuremat tähelepanu pöörama tootlikkusele ja tööjõu kvaliteedile,“ märkis Puur. Tema hinnangul võiks Eesti tööjõu hulga vähenemisele reageerida lisaks sündimuse suurendamisele ja tagasirände soodustamisele sisserändajate kõrget kvaliteeti toetavate meetmetega.

„Selleks, et majandus kasvaks, ei ole meil suure tõenäosusega tulevikus samas mahus tööjõudu vaja – peame arvestama tootlikkuse tõusu ja tehnoloogia arenguga. Peame end selle mõttega harjutama,“ ütles oma ettekandes Tartu Ülikooli majandusprofessor Raul Eamets, kes toetab punktisüsteemi kasutuselevõttu sisserändekvoodi säilimise kõrval. Punktisüsteemi puhul peab välismaalane vastama teatud tingimustele – olgu selleks varasem töökogemus, haridus, vanus, võimekus lõimuda vms. Eametsa sõnul peab riik võtma tunduvalt proaktiivsema positsiooni talentide jahis, sest kõrgkvalifitseeritud tööjõu nimel võistleme Silicon Valley’ga.

Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse asekantsler Piret Hartman andis ülevaate tänavusest integratsiooni monitooringust ning erinevatest lõimumisalastest väljakutsetest ja tegevustest. „Eesti on mitmekesine ühiskond, meil on palju erineva keele- ja kultuuritaustaga inimesi. See on fakt, mida tuleb avalikult tunnistada,“ märkis Hartman. Tema sõnul on siia saabuvate välismaalaste puhul oluline alustada lõimumistegevustega kohe. „Võiksime koos ettevõtjatega läbi mõelda, kuidas uusi tulijaid koos ühiskonda lõimida ja milliseid tegevusi ning partnereid selleks kaasata,“ lisas Hartman.

Samuti rääkis Mari Väli Töötukassast töövõimereformist ja Töötukassa tegevustest sisserändajate suunal ning Mario Lambing Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumist tööjõuvajaduse ja –pakkumise prognoosimisest.

Töörühma kuuluvad ühtekokku 19 organisatsiooni esindajad, samuti rahvastiku- ja rändeeksperdid. Oma ettepanekud sisserände regulatsiooni muutmiseks peab töörühm valitsusele esitama hiljemalt 1. detsembril sel aastal.

#elamisluba #sisseränne #rändepoliitika 

Valdkond: