Sa oled siin

Siseminister rõhutas EL kolleegidele e-teenuste arendamise vajadust ja tutvustas Eesti digi-ID lahendust

13. juuli 2014 - 19:23

SISEMINISTEERIUM, 8. juuli 2014 - Tänasel Euroopa Liidu justiits- ja siseküsimuste nõukogu kohtumisel Milanos peetud sõnavõtus selgitas Hanno Pevkur, et siseturvalisuse valdkondade töökorralduse parandamiseks, aga ka inimeste elukvaliteedi tõstmiseks on vaja senisest enam ära kasutada infokommunikatsiooni tehnoloogiate potentsiaali.
 
Siseministri sõnul on üheks Euroopa lähiaja suunaks piiriüleste e-teenuste laialdasem kasutuselevõtt kogu EL-is. See aitaks elavdada Euroopa-sisest liikuvust nii töörände kui turismivaldkondades ning aitaks kaasa Euroopa majanduse arengule. „Eesti e-residendi digi-ID ja sellega kaasnev juurdepääs Eesti e-teenustele on maailmas palju huvi tekitanud. Usun, et see on heaks ajendiks kogu Euroopas kehtivate e-teenuste standardite välja töötamiseks ja kehtestamiseks," märkis Pevkur.
 
Samuti rõhutas Pevkur Tallinnas asuva Euroopa Liidu IT-agentuuri rolli tugevdamise vajadust suuremahuliste IT-süsteemide arendamisel ja haldamisel. "Näiteks selliste süsteemide, nagu e-piiride paketi või lennureisijate broneeringuinfo tõrgeteta ülevõtmine kõigis liikmesriikides, efektiivne ja mugav toimimine ning andmete turvalisuse tagamine eeldab tugevat ja keskset tootearendust ning –haldust. IT-agentuuril on olemas potentsiaalne võimekus kõigile kasulikke arendusprojekte ellu viia, seetõttu on mõistlik, kui EL-i toetavad kompetentsid ja ressursid oleksid koondatud selliselt, et IT-valdkonna areng oleks efektiivne,“ selgitas siseminister Hanno Pevkur.
 
Justiits- ja siseküsimuste nõukogu arendab koostööd ja ühist poliitikat mitmesugustes piiriülestes küsimustes. Piiriülesed küsimused hõlmavad põhiõiguste tagamist, kodanike vaba liikumist, kodanikukaitset, varjupaiga- ja sisserändeküsimusi, piiriülese organiseeritud kuritegevuse ühist uurimist, ELi julgeolekustrateegiat, sealhulgas terrorismi ja organiseeritud kuritegevuse vastast võitlust, küberkuritegevust ja vägivaldset radikaliseerumist.

Veel uudiseid samal teemal

19.12.2019|Siseministeerium

Valitsus suunab 890 tuhat eurot PPA kriisivõimekuse tõstmiseks

Siseministeerium saab 2020. aasta Vabariigi Valitsuse sihtotstarbelisest reservist Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) kriisivõimekuse tõstmiseks 890 000 eurot, et kaasata lisaressursse pikaajaliste ja ulatuslike kriiside lahendamiseks.

31.07.2019|Siseministeerium

Augustikuust hakkab kehtima abipolitseiniku seaduse muudatus

1. augustist rakendub abipolitseiniku seaduse muudatus, mis loob võimalused abipolitseinikel avaliku korra kaitsmisel seista kindlamalt politseiniku kõrval ja ühist ülesannet täita. Täna on abipolitseinikke 1080 ning nende panus kogukonna kaitsesse oli 2018. aastal 96 000 tundi.